A 2019/2020-as tanév zárása

A 2019/2020-as tanév zárása

A koronavírus által okozott helyzet következményeként, az elmúlt időszakban tantermen kívüli oktatásra került sor. A gyerekek nem látogatták az iskolát. Ez érvényes a 2019-2020-as tanév utolsó tanítási napjára (2020. június 15.) is.
A helyzetből adódóan nem lesz tanévzáró ünnepély. Így a gyerekek nem kapják kézbe a bizonyítványt. Kivételt képeznek a 8. osztályos diákok, akik a ballagási ünnepélyen veszik át azt.

A tanév végi értékelés a KRÉTA e-naplóban lesz megtekinthető 2020. június 19. napjától. Azon gyerekek esetében, akiknek a szülei nyilatkoztak, hogy nincs internetük, a tanév végi eredményről postai úton küld ki az iskola értesítést.