Alapítvány

AZ ISKOLA ALAPÍTVÁNYA

A szervezet alapadatai

A szervezet nyilvántartási száma: 10-01-0000407
Megnevezés: Alapítvány a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Támogatására
Cím: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.
Adószám: 18574605-1-10
Bankszámlaszám: 11739054 – 20119605
Szervezet típusa: alapítvány, közalapítvány
Állapot: nyilvántartásba vett
Országos azonosító: 1000/60118/1995/601181995
Eljáró bíróság neve: Egri Törvényszék
Bejegyzési szám: Pk.60118/1995
Régi nyilvántartási számformátum: 407/1995
(Az alapítvány nyilvántartásba vétele: 1995. 09. 25.)
Alapítvány jellege: nyílt alapítvány
Cél szerinti besorolás: oktatási tevékenység
Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 2014. 12. 30.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Alapítás

Alapítás ideje: 1995. 09. 01.
Alapító személyek:
Wagner Dénes (meghalt) ,
Medveczki Lászlóné,
Szabóné Bednárcsik Márta helyett 2023. február 2-től Kovács János

Az alapítvány célja

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8. ) teljes körű támogatása. Ez a támogatás kiterjed az oktató-nevelő munka egészére, az iskolaközösség valamennyi tagjára, a tárgyi feltételek javítására, az épület és az iskolaudvar karbantartására, felújítására, pályázatokra. Az Alapítvány felvállalja azon közvetítői feladatot, amelynek keretében az iskola működése, fejlesztése érdekében állami és nem állami szervezetektől, partnerektől pénzügyi támogatást kap, s ennek felhasználására a támogató által megjelölt cél szerint kerül sor.

A  legfőbb célkitűzések, amelyek megvalósítását az Alapítvány támogatni, segíteni kívánja:

 • az iskola épületével, valamint az iskolaudvarral kapcsolatos karbantartási, felújítási munkák, valamint fejlesztések megvalósításának támogatása, lebonyolítása;
 • az oktatás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása érdekében eszközbeszerzések végzése;
 • a neveléssel, az iskolai programokkal kapcsolatban rendezvények megtartásának elősegítése;
 • az iskolai diákönkormányzat működésével kapcsolatos feladatok, rendezvények támogatása;
 • az iskolai sport, a diákok sportolásának elősegítése érdekében sportszövetségekhez történő kapcsolódás, az iskola nevét viselő sportcsapatok működtetése és azok indítása az sportági utánpótlás-bajnokságokban;
 • az iskola fejlődését, az oktató-nevelő munkát szolgáló pályázatok benyújtása, megvalósítása, pénzügyi elszámolása;
 • az iskola hagyományainak fejlesztését, megvalósítását lehetővé tevő tevékenységek támogatása, s az ezzel kapcsolatos beszerzések lebonyolítása (pl.: iskolapóló, iskolasapka, jelvény, kitüntetések, stb.);
 • a magyar hagyományok (néptánc, néprajz, népi gyermekjátékok, katonai hagyományok, stb.) ápolásának elősegítése, s ezzel kapcsolatban akár csoportok működtetése;
 • rászoruló diákok támogatása;
 • a kiemelkedő tanulói, pedagógusi teljesítmények elismerése, diákok, pedagógusok jutalmazása;
 • nemzetközi, testvériskolai kapcsolatok ápolása, az iskola tanulóinak utaztatása, a külföldi cserediákok fogadása;
 • iskolai versenyek rendezésének, valamint az iskola diákjai versenyeztetésének támogatása;
 • informatikai fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása, lebonyolítása;
 • környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek elősegítése;
 • egészséges életmódra nevelés támogatása;
 • közreműködik az iskolai mobilflotta kezelésében.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Szekeresné Pesádi Katalin
Bakosné Mester Mónika
Matiszlovicsné Horváth Éva Teréz

Az alapítvány kezelő szerve

A Kuratórium elnöke:
Pőczéné Lipkovics Erika

A Kuratórium tagjai:
Kocsonya László
Pintérné Kozári Mónika
Kovács Gáborné
Mezeiné Dávid Márta
Pusztai Mónika

Az alapítvány pénzügyi beszámolói:

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év