Beiratkozás a 2022/2023. tanévre

Beiratkozás a 2022/2023. tanévre

A tankötelezett gyermekek általános iskolába történő beíratásának napjait jogszabály határozza meg. Az időpontok: 2022. április 21. (csütörtök) és április 22. (péntek) 8:00 – 18:00 óra között. A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola az iskola körzetén kívüli gyerekeket is tudja fogadni.

Az elmúlt, koronavírus által meghatározott évekhez képest lényeges változás, hogy a beíratás minden esetben személyesen történik. A szülőnek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelennie az intézményben, az iskolában, ahol a szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi dokumentumokra van szükség:

a) a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány;

b) a gyermek nevére kiállított TAJ kártya;

c) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

d) nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan;

e) érvényes szakvélemény (amennyiben a gyermek rendelkezik ilyennel).

Nyomtatványok:

a) Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

b) Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

c) Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan oktatásban való részvételről

d) Beíratási melléklet

e) Szülői hozzájárulási nyilatkozat

f) Megrendelőlap

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola kéri a szülőket, hogy a beíratás megkönnyítése, gyorsítása érdekében a nyomtatványokat lehetőleg kitöltve szíveskedjenek elhozni. Megjegyzés: a nyomtatványok között vannak olyanok, amelyek kitöltésére csak adott esetben, adott élethelyzetben van szükség. Együttműködésüket előre is köszönjük!!!