Beszámoló a szakmai napról

Beszámoló a szakmai napról

Az iskolánkban rendezett szakmai napon részt vettek a pályázatban érintett iskolák pedagógusai, valamint a Telenor Hipersuli programjának szakmai vezetője, Koren Balázs. A regisztráció után Kovács János intézményvezető, digitális módszertani asszisztens köszöntötte a megjelenteket, ismertette a szakmai nap programját. Röviden felidézte a pályázat megvalósítási időszakának eddigi eseményeit.

Az óralátogatások során az alábbi témákra lehetett jó gyakorlatot látni:
1. Robotika szakköri keretek között (pedagógus: Lazók Brigitta)
2. A GEOMATECH használata a felső tagozatos matematikai tanórán (pedagógus: Pusztai Mónika)
3. A 3D nyomtatás lehetőségei az általános iskolában ( pedagógus: Pusztai Mónika)

A foglalkozásokon a diákok lelkesen dolgoztak. Az új technikai eszközök használata, a pedagógusok óravezetése, a téma izgalmassága jó motivációt biztosított a tanítási-tanulási folyamathoz. Gyakorlatban lehetett látni a diákok közötti együttműködés módjait és a játékos tanulás ösztönző erejét.
A foglalkozásokról a Hatvan TV és a Gyöngyös TV is felvételeket készített. Interjút kértek a rendezvényen résztvevő pedagógusoktól. A beszámolók a Hatvani Tankerületi Központ területén láthatók voltak, s többször is ismételték azokat a helyi televíziók.
Az ebéd utáni szakmai megbeszélésen került sor a foglalkozások, a tanórák részletekbe menő elemzésére. A foglalkozásokat vezető pedagógusok elmondták a kezdeti lépések nehézségeit, a felmerülő problémákat és a megvalósítás sikeres pillanatait. Természetesen válaszoltak a felmerülő kérdésekre is.

A jelenlévők az alábbiakban összegezték a pályázati program megvalósításával kapcsolatos tapasztalatokat:
1. a tárgyi eszközök beszerzése időben megtörtént, s ez fontos alapja volt a sikeres kezdésnek;
2. a pedagógusok továbbképzései is elkezdődtek, illetve folyamatban vannak, s így könnyebb a tanórák tervezése, megvalósítása;
3. a gyerekek motiváltsága, tanulás iránti érdeklődése egyértelműen nőtt;
4. a jó internet szolgáltatás elengedhetetlen feltétele a módszertani csomagok kipróbálásának, bevezetésének ( sajnos, van olyan iskola, ahol hálózati problémák merültek fel).

A felvételt készítette: Gyöngyösi Tv
A felvételt készítette: Hatvan Tv

A hatvani hírlap.hu oldalon megjelent cikk alább olvasható: