Beszámoló az online szakmai értekezletről

Beszámoló az online szakmai értekezletről

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00056 pályázat keretében, Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola rendezésében szakmai napra került sor 2020. november 17-én. A járványhelyzet miatt a személyes részvétel helyett online formában lett megtartva.
A pályázatban résztvevő iskolák igazgatói, pedagógusai a Microsoft Teams felületre jelentkeztek be. Iskolánk igazgatója, Kovács János köszöntötte a résztvevőket, ismertette a szakmai nap mentetét, beszámolt az elmúlt időszak tapasztalatairól, a megvalósítás részleteiről. Első videónkban az iskola mindennapjaiba pillanthattak be a kollégák: az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit szedtük sorba, így mutatva be az intézményünkben zajló szakmai munka sokszínűségét.
A Lego StoryStarter csomagot alsó évfolyamon a gyerekek Kontráné Kopka Krisztina tanítási óráin használják a 3.c osztályos tanulók. A csomag alkalmazása játékosan segíti, hogy az olvasást és a játékos tanulást megszeressék a gyerekek. Ezen az órán Móra Ferenc: A kis bice-bóca című művét dolgozták fel. Láthattuk, hogy az eszköz és a hozzá tartozó módszerek nagymértékben segítik a gyerekek digitális kompetenciájának kialakítását.
Geomatech feladatokkal a 4.b osztályt munkáltatta Fehérné Bircsár Eszter. A tananyag alkalmazásával a tanulók jobban motiválhatók, a tanórák élményszerűbbek, közel hozza és megszeretteti a matematika tanulását a gyerekekkel. Szívesebben dolgoznak a tabletekkel, digitális feladatokkal, mint a hagyományos módszerekkel.
A megtekintett órarészletek után megbeszéltük a tanítási órákkal kapcsolatos konkrét módszertani formákat, majd tapasztalatcsere zajlott a programcsomagokkal kapcsolatban. Áttekintettük, hol tartunk a megvalósításban, és mi vár még ránk a pályázat lezárásáig. Reméljük, adódik még alkalom a személyes találkozásra, tapasztalatcserére.