Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny online felületen

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny online felületen

2021. március 1-jén tartottuk meg iskolánk könyvtárában az online felületen lezajló versenyt, amelyen Horváth Julianna 8.c és Horváth Nikolett 7.c osztályos tanulók vettek részt.
A verseny során a diákoknak az információ, a dokumentumok és a könyvtárak használatát igénylő feladatokat kellett megoldaniuk. Az idei tanév témája: Csodálatos Dánia. A megadott témában információkat kerestek. A felhasznált információk forrására pedig etikusan, szakszerűen kellett hivatkozniuk. A verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma EMET Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg. Az eredményről később kapunk értesítést. A feladatlapok javítása, értékelése központilag zajlik.

A járványhelyzetre való tekintettel a verseny országos írásbeli fordulójának lebonyolítása az eddigi hagyományoktól eltérő volt. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny egy tehetséggondozó verseny. Jelenleg a 7-10. évfolyamos tanulók mutathatják meg tudásukat két korcsoportra bontott, háromfordulós versenyben. Ez az egyetlen országos szintű könyvtárhasználati verseny. Első forduló, az iskolai szintű, amelyből a legjobb 3 tanuló jutott tovább a második fordulóba. Sajnos Laczi-Bidiga Zsófia 7.b osztályos tanuló nem vehetett részt a koronavírus miatt a március 1-jei online versenyen.
A 2020/2021-es tanévben a főváros és 16 megye 39 településének 73 iskolája kapcsolódott be a versenybe. Az országos írásbeli fordulóra a 451 diákból 157 jutott tovább. Az országos eloszlás sem egyenletes. Budapest után Hajdú-Bihar, Heves és Csongrád-Csanád megye adja a legtöbb továbbjutót.
Azok a diákok, akik az iskolai fordulóban hatékonyan hasznosították könyvtárhasználati tudásukat, 2021. március 1-én oldották meg az országos írásbeli forduló online feladatlapját.

Mindkét korcsoportban a feladat központi szereplői Andersen és meséi, melyhez egy szép kiállítású Andersen kötet is kaptak ajándékba. Emellett viszont a kerestek információkat a növényzetről, az ősi rúnákról és a feladatsorból nem maradhattak ki a magas színvonalú szolgáltatást nyújtó dán könyvtárak és a modern szellemiségű nevelésük sem!
Információt keresni mindenről lehet, a könyvtárak minden témában tudnak segíteni, így a feladatok mindig sokféle szempontból kapcsolódnak a kiemelt témához. Ebben az évben például, van irodalmi, biológiai, művészeti, pedagógiai, egyházi témájú feladat is. Szeretnénk megmutatni, hogy a világ nincs tantárgyakra darabolva. A könyvtárakban minden összekapcsolható. Határt csak a fantázia hiánya és a könyvtárhasználatban való járatlanság szabhat.

A Bod könyvtárhasználati verseny egyéni verseny. A szervezők elkötelezettek abban, hogy tanulási és élményszerzési lehetőséget nyújtsanak a járványhelyzetben is. Így a verseny bár nem tartható meg az eddig szokásos módon, nem marad el, hanem erőteljesebben támaszkodik az amúgy is nélkülözhetetlen iskolai könyvtárakra és az online tér adta lehetőségekre.

Az első forduló hagyományosan az iskolai könyvtárban zajlott. Most, hogy a nyilvános könyvtárak terei nem használhatók és egy könyvtárhasználati verseny nem az igazi valódi könyvtárhasználat nélkül az országos írásbeli feladatait is az iskolai könyvtárban oldják meg a diákok. A feladatok megoldásához nemcsak hatékonyan kell információt keresni a kézikönyvekben, katalógusokban és az internet más területein, hanem válogatni, kritikusan értékelni és pontosan hivatkozni is kell tudni.
A résztvevőknek a feladatok megoldása során indokolniuk kell döntéseiket, miért azt a könyvet vagy online cikket választották; honnan ismerték fel, hogy megbízható és a témában segíteni fog. Meg kell állapítaniuk, hogy a szükséges forrásokat melyik könyvtárban találhatják meg, ott kölcsönözhető-e stb. A feladatok azokra a szempontokra hívják fel a figyelmet, amelyek a tanulás és a gyakorlati élet során is segítségek, ha valaminek utána kell járniuk.

A versenyen sikeres tanulónak jó a szövegértése, többféle szövegből tudja a lényeget jól kiemelni, a megtalált információkat kritikusan tudja értelmezni és felhasználni. Jól tud helyzetet értelmezni és a feladatot ahhoz képest megoldani. A felhasznált forrásokat pontosan adja meg, vagyis hivatkozik rájuk, még a látszatát is elkerüli az etikátlan magatartásnak, a plagizálásnak. A jó eredményhez ismerni kell a könyvtárak és a források alapvető jellemzőit, használatuk módját, a katalógusokban és más adatbázisokban való keresést; a minőségi hírek, információk jellemzőit. Ez mind olyan tudás, ami a hatékony tanuláshoz és az önálló, felelős gondolkodáshoz szükséges.
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre a könyvtárostanár készíti fel a diákokat. Az eddigi tantervek szerint évfolyamtól függően évi 1-4 órában minden diák tanul könyvtárhasználatot.
A versenyre készülés során a diákok áttekintik, hogy a témában milyen információforrásokat érdemes használni a könyvtárban, hol és hogyan találnak az interneten használható oldalakat, adatbázisokat, megoldják és megbeszélik a korábbi évek feladatlapjait.

Hatvan, 2021. március 1.                                               
                   
Máté Györgyné
felkészítő tanár