Digitális pedagógiai - módszertani csomagok

Digitális pedagógiai - módszertani csomagok

Iskolánk az EFOP-3.2.3-17-2017-00056 számú pályázat keretében digitális pedagógiai – módszertani csomagok alkalmazásával szeretné a tanítás – tanulás folyamatát segíteni.  

A választott digitális pedagógiai – módszertani csomagok:

1. Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával
A LEGO StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.
A történetalkotás és a filmek elkészítése során fejlődik a tanulók kooperatív készsége és a kognitív kompetenciáik is, hiszen a feladat megértése, a történet megtervezése és kreatív megalkotása, illetve a feladat végrehajtása során a tanulók folyamatosan kommunikálnak egymással, elosztják egymás között az elvégzendő feladatokat.
A LEGO StoryStarter a szenzomotoros fejlesztést összekapcsolja az anyanyelvi képességek és a digitális kompetenciák fejlesztésével, miközben jelentős mértékben javul a szem-kéz koordináció. Az olvasmányok, tananyagok feldolgozása vagy önálló történetek alkotása izgalmas, kreatív feladatot jelent a gyerekek számára, és könnyen sikerélményhez juttatja őket, megalapozva ezzel az élményalapú ismeretelsajátítást. A LEGO StoryStarterrel élvezetessé válik a tanulás!

2. GEOMATECH – Játékos, interaktív, digitális matematika feladat – és tananyagrendszer alsó tagozatosok számára
A GEOMATECH projekt keretében, az egyes tantárgyi ismeretek játékos, digitális oktatására létrehozott digitális tananyagegységek tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához.
Az elkészített digitális tananyagegységek megfelelnek a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv követelményeinek és követik az érintett évfolyamokon oktatott tanmenetet.
A digitális tananyagegységek fejlesztése során a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve törekedtünk arra, hogy azok tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása hozzájáruljon ahhoz, hogy a hazai diákok megszeressék e tantárgyakat, szívesen tanulják azokat, és a jövőben nemzetközi összehasonlításban is javuló teszteredményeket mutassanak fel az érintett területeken.

Az általunk fejlesztett digitális tananyagok három részből épülnek fel:

 • Feladatleírás: tartalmazza a kiválasztott feladat korosztálynak megfelelő leírását.
 • Interaktív alkalmazás: a tananyagegységeket a GeoGebra nevű interaktív szoftver alkalmazásával fejlesztettük és jelenítjük meg, amely a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb oktató szoftvere, erőssége, hogy az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget. Az oktatásban történő alkalmazásának legnagyobb előnye, hogy az egyes elemek, tartalmak – a diákok által – interaktív módon valós időben változtathatók, ezáltal lehetőséget nyújtanak arra, hogy maguk tárjanak fel összefüggéseket, fedezzenek fel új lehetőségeket.
 • Tanári útmutató, segédlet: az egyes tananyagok címe mellett található ikonra kattintva megjelenik az a módszertani útmutató, amely megkönnyíti a pedagógus kollégák számára az adott tananyagot átadását, feldolgozását. Segítségével egyszerűbben tudják az adott problémakört, feladatot a mindennapi oktatás során alkalmazni és a már megszokott óramenetükbe illeszteni. Ez a funkció lehetőséget biztosít a szülők számára is, hogy gyermekükkel együtt tanulva segítsék az iskolai előmenetelt, az esetleges felzárkózást.

A tananyagok az erre a célra fejlesztett portálon keresztül érhetők el és kereshetők a következők szerint:

 • Egyszerű keresés: a felhasználó (pedagógus/tanuló/szülő) kedvére böngészhet, és megismerkedhet a projekt során létrehozott valamennyi tananyaggal. Az általános áttekintés mellett ugyanakkor a megfelelő mezőket használva szűkítheti és személyre is szabhatja a keresési tartományokat.
 • Kereső mátrixos keresés: visszatérő látogatóink és azon felhasználóink számára, akik nem egy konkrét témakör iránt érdeklőnek, hanem egy bizonyos korosztály számára keresnek használható tananyagokat kereső mátrixunk használatát javasoljuk. A megfelelő évfolyam és tantárgy kiválasztása után a mezőben található számra kattintva a kívánt tananyagegységek listájához juthat.
 • Szabadszavas keresés: alkalmazásával megtalálják mindazon digitális tananyagokat, amelyek kapcsolódónak az önök által keresett témakörhöz. Ez esetben szűrést követően választhatnak a témába vágó, rendelkezésre álló anyagaink közül.

A GEOMATECH portál alapja a GeoGebra dinamikus matematika szoftver, mely könnyen kezelhető felületen egyesíti a geometriát, az algebrát, a táblázatkezelést, a grafikus ábrázolást, a statisztikát és az analízist. A GeoGebra a világ szinte minden országában ismert. A felhasználóinak száma több tízmillió. A GeoGebra vezető szoftverévé vált dinamikus matematikai szoftverek fejlesztésének, a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika (STEM) oktatásának területén, továbbá a tanulás, tanítás innovációjában szerte a világon.

3. GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat – és tananyagrendszer felső tagozatosok számára
A GEOMATECH projekt keretében, a felső tagozatosok számára a matematika élmény és tapasztalati alapú digitális oktatására létrehozott digitális tananyagegységek tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához.
Az elkészített digitális tananyagegységek megfelelnek a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv követelményeinek és követik az érintett évfolyamokon oktatott tanmenetet.
A digitális tananyagegységek fejlesztése során a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve törekedtünk arra, hogy azok tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása hozzájáruljon ahhoz, hogy a hazai diákok megszeressék e tantárgyakat, szívesen tanulják azokat, és a jövőben nemzetközi összehasonlításban is javuló teszteredményeket mutassanak fel az érintett területeken.

Az általunk fejlesztett digitális tananyagok három részből épülnek fel:

 • Feladatleírás: tartalmazza a kiválasztott feladat korosztálynak megfelelő leírását.
 • Interaktív alkalmazás: a tananyagegységeket a GeoGebra nevű interaktív szoftver alkalmazásával fejlesztettük és jelenítjük meg, amely a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb oktató szoftvere, erőssége, hogy az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget. Az oktatásban történő alkalmazásának legnagyobb előnye, hogy az egyes elemek, tartalmak – a diákok által – interaktív módon valós időben változtathatók, ezáltal lehetőséget nyújtanak arra, hogy maguk tárjanak fel összefüggéseket, fedezzenek fel új lehetőségeket.
 • Tanári útmutató, segédlet: az egyes tananyagok címe mellett található ikonra kattintva megjelenik az a módszertani útmutató, amely megkönnyíti a pedagógus kollégák számára az adott tananyagot átadását, feldolgozását. Segítségével egyszerűbben tudják az adott problémakört, feladatot a mindennapi oktatás során alkalmazni és a már megszokott óramenetükbe illeszteni. Ez a funkció lehetőséget biztosít a szülők számára is, hogy gyermekükkel együtt tanulva segítsék az iskolai előmenetelt, az esetleges felzárkózást.

A tananyagok az erre a célra fejlesztett portálon keresztül érhetők el és kereshetők a következők szerint:

 • Egyszerű keresés: na felhasználó (pedagógus/tanuló/szülő) kedvére böngészhet, és megismerkedhet a projekt során létrehozott valamennyi tananyaggal. Az általános áttekintés mellett ugyanakkor a megfelelő mezőket használva szűkítheti és személyre is szabhatja a keresési tartományokat.
 • Kereső mátrixos keresés: visszatérő látogatóink és azon felhasználóink számára, akik nem egy konkrét témakör iránt érdeklőnek, hanem egy bizonyos korosztály számára keresnek használható tananyagokat kereső mátrixunk használatát javasoljuk. A megfelelő évfolyam és tantárgy kiválasztása után a mezőben található számra kattintva a kívánt tananyagegységek listájához juthat.
 • Szabadszavas keresés: alkalmazásával megtalálják mindazon digitális tananyagokat, amelyek kapcsolódónak az önök által keresett témakörhöz. Ez esetben szűrést követően választhatnak a témába vágó, rendelkezésre álló anyagaink közül.

A GEOMATECH portál alapja a GeoGebra dinamikus matematika szoftver, mely könnyen kezelhető felületen egyesíti a geometriát, az algebrát, a táblázatkezelést, a grafikus ábrázolást, a statisztikát és az analízist. A GeoGebra a világ szinte minden országában ismert. A felhasználóinak száma több tízmillió. A GeoGebra vezető szoftverévé vált dinamikus matematikai szoftverek fejlesztésének, a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika (STEM) oktatásának területén, továbbá a tanulás, tanítás innovációjában szerte a világon.

A digitális pedagógiai módszertani csomagok leírása átvéve a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ honlapjáról.