Határtalanul! A "Máramarosi tájakon" jártunk

Határtalanul! A "Máramarosi tájakon" jártunk

A „Határtalanul!” program keretében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által  meghirdetett, Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázati kiírásra a Hatvani Szent István Általános Iskola pályázatot nyújtott be. Az intézmény „Máramarosi tájakon” című pályázata (HAT-17-01-2017-00246) az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 1 260 000,- Ft támogatásban részesült.

Ez a támogatás tette lehetővé, hogy az iskola hetedikes tanulóinak csapata 3 kísérő pedagógussal együtt 2018. május 17-től május 21-ig az erdélyi magyarsággal ismerkedjen, illetve Erdély néprajzi és kulturális örökségét kutassa. Az egykori Máramaros vármegye a Kárpátok északkeleti hajlatában, a Tisza-folyó forrásvidékénél található. Az északi része Ukrajnához tartozik, és Kárpátalja jelentős részét alkotja, a déli része pedig Románia fennhatósága alatt áll. Ennek a tájnak nagy része erdőkkel, mezőkkel, patakokkal teli, csodaszép hegyvidék. A helyiek szerint, amikor a Jóisten a természeti szépségeket osztogatta a földön, akkor a Máramarosi vidék 2 bő marokkal is kapott belőle.

A Hatvani Szent István Általános Iskola hetedikesei az ötnapos út során megtapasztalhatták, bár határainkon kívül élnek, mégis egy nemzethez tartozunk az erdélyi magyarsággal. A látogatás során megismerhették az ott élő emberek mindennapjait. A nemzeti összetartozás érzését erősítette bennük a közvetlen találkozás a torockói Kis Szent Teréz Gyermekotthon lakóival. Az Erdélyben élő magyar nép néprajzi és kulturális történetének olyan kiemelt fontosságú helyszíneire jutottak el, mint Nagykároly, Szatmárnémeti, Nagybánya, Gutin-hegység, Barcánfalva, Szaplonca, Szamosújvár, Boncida, Válaszút, Koltó, Torockó, Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Székelykő, Kolozsvár, Körösfő, Bánffyhunyad, Király-hágó, Nagyszalonta, Nagyvárad. A kirándulás során mindenki felejthetetlen élményekben részesült. A Máramaros vidékére látogató „szentistvános” hetedikesek úgy jöttek haza, Magyarországra, Hatvanba, hogy megértették a magyarság egy nemzethez tartozásának fontosságát.


Az 1. nap összefoglalója:

A 2. nap összefoglalója:

A 3. nap összefoglalója:


A 4. nap összefoglalója:

A 5. nap összefoglalója: