Határtalanul! rendhagyó óra

Határtalanul! rendhagyó óra

2023. március 17-én a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Határtalanul! program keretében Szlovéniába és Horvátországba utazó 7. osztályos tanulói és a kísérő pedagógusok a Magyarság Háza rendhagyó tanóráinak egyikén, a „Mi magyarok” portrésorozat Közelképek című portréfilmjét tekintették meg Pál Péter színész-költő-zenész-énekesről.

Péter kiemelten fontosnak tartja a tudás, az értékek megszerzését és átadását. A színészetben, versírásban megnyilvánuló önkifejezésben igyekszik ezen tudást átadni minden nemzedéknek és törekszik a magyar anyanyelv magasabb szintre emelésére. Kisgyermekkora óta a kitűzött célok, az újabb és újabb kihívások viszik előre. Verseiben, klipjeiben „kiírja” ahogyan látja a világot, és ez által a világ is kialakít egy képet róla. A szüleivel, nagyszüleivel kapcsolatban az „ősi magyar lélek” kifejezéssel él, mely az összes magyar összetartozását is jelképezi. Véleménye szerint „aki tud magyarul, az a magyar kultúrát is képviseli”. A családi kötelékei, a baráti kapcsolatai példaként szolgálnak az egymás iránti felelősségérzet kialakításának, elmélyítésének fontosságára.

A film végén Péter rávilágít egy érdekes kettősségre, mely a nyelvhasználatot érinti. A mindennapi, hétköznapi életben a magyar nyelvet, míg a hivatalos közéletben a szlovén nyelvet használja.

 A szlovéniai magyar fiatal élete, pályafutása példaértékű minden magyar számára a pozitív magyarságkép kialakításában.