Kirándulás Szlovákiába. Felvidékre fel!

Kirándulás Szlovákiába. Felvidékre fel!

A Hatvani Szent István Általános Iskola 28 fő hetedik osztályos diákja 3 fő pedagógus kíséretében, 2019. április 28-tól május 1-jéig terjedő időszakban Szlovákiába, a Felvidékre utazott a „Határtalanul!” tanulmányi kirándulás keretén belül.
Iskolánk életében minden évben fontos szerepet tölt be a „Határtalanul!” program. Idén, már hatodik alkalommal utazhattak szerencsés, hetedikes diákjaink a projekt keretén belül külhoni magyarlakta területre. A sikeres pályázat eredményeként, a diákok a felvidéki magyarság életével, történelmével, irodalmával és természeti szépségeivel ismerkedtek. Az út során nagyon sok szép élmény részesei lehettek az utazók.

Az első napon az esős indulás után hamarosan megérkeztek első állomáshelyükre, Lévára, ahol az idegenvezető csatlakozott a csapathoz és már az időjárás is barátságosabbá vált. A Lévai várban tett körséta után ellátogattak a híres bányavárosba, Selmecbányára. Elsőként megálltak a 18. század elején emelt, a pestis elmúltát jelző szentháromság-szobornál, majd ellátogattak a bányamúzeumba, valamint a Leányvári kastélyhoz, melyhez számtalan magyar monda fűződik. A kastélynál felolvasást tartottak Lovik Károly: A leányvári boszorkány című regényéből. Majd a Felvidék egyik gyöngyszemeként emlegetett, Garam folyó menti településre, Besztercebányára vezetett az útjuk. Itt a belvárosában tett körséta, és a város nevezetes épületeinek megtekintése varázsolta el a látogatókat. A gyönyörű főtéren egy csoportkép is készült. A Garam folyó mentén fekvő településen végezte alsó iskoláit Balassi Bálint. Híres regényében, a Beszterce ostromában szereplő helység Besztercebányával azonos, s részben itt játszódik a mű cselekménye, melyből egy részletet felolvastak. A Tátra hegyvonulatainak csodálatos, havas sipkás látványa tárult az utazók elé, Iglóra haladva, ahol a szálláshelyüket foglalták el.

Másnap felkeresték a Szepességben található Lőcse történelmi városközpontját, ahol rögtön szembe ötlött két nevezetes épület: a Szent Jakab-templom, ahol a világ legmagasabb faoltára található, és a templom mellett álló városháza. Tettek egy hosszú sétát Lőcse főterén, amely a XIII. századból származik, és amelynek egyik legszebb ékessége a Thurzó-ház. A szerzők, a város és a kor viszonyainak behatóbb megismerése céljából felolvasást tartottak Jókai Mór: „A lőcsei fehér asszony” és Mikszáth Kálmán: „A fekete város” című művéből. Délután az UNESCO világörökség részeként számon tartott Szepesi várhoz vezetett az út. Kellemes gyalogtúrát tettek a várhoz, felérve csodálatos kilátás nyílt a szepességi tájra. Még egy rövid megállót tettek Márkusfalván a reneszánsz Máriássy-kastélynál.

A harmadik napon a Szlovák Paradicsom gyönyörű tájai mentén vezetett az út Krasznahorkára. Ezen a napon találkoztak Várhosszúréten a Krasznahorka Dlha Luka Alapiskola tanulóival. A vendéglátók nagy szeretettel köszöntötték a hatvaniakat. Az ajándékok átadása után közös bemutatkozás következett, majd a „szentistvános” diákok eltáncolták a palotást. Ezután folytatták útjukat a világ természeti örökségének jegyzékén szerepelő Gombaszögi-barlangba, ahol a különleges szalmacseppkövek látványa kápráztatta el őket. Rövid buszozás után Rozsnyón megtekintették a 38 méter magas városi-őrtornyot. A torony tetejéig 148 lépcsőfokot kellet megmászni, cserébe viszont fentről láthatták az egész várost. A Szlovák Paradicsom meseszép látványa nyűgözte le a diákokat Betlér felé haladva az Andrássy-kastélyba, ahol nagyon sok érdekességet tudhattak meg az Andrássyakról.  Rövid utazás után megérkeztek a Krasznahorkai várhoz, melyet kívülről néztek meg, mivel egy hét évvel ezelőtti tűzvész miatt még nem látogatható. A várat a 13. század második felében a Csetneki és Máriássy család építtette. A várkápolnában levő, 1739-ből származó Segítő Szűzanya kegyképe búcsújáróhely. A Jókai regény, „A lőcsei fehér asszony” több jelenete is itt játszódik, közösen felidézték ezeket. Egy meglepetés program keretében Szepespatakon egy ma már nem működő ércbányába tehettek egy sétát.

A hazautazás napján elsőként Hizsnyó falucskáját keresték fel, ahol megtekintették a gótikus templom ékességét az Angyali Üdvözlet oltárt.  Az egykori kicsiny bányásztelepülést elhagyva utuk végén ellátogattak Rimaszombatba. Várossétájuk során tiszteletüket tették az egykori megyeszékhely szülötteit ábrázoló szobrok, emléktáblák előtt.  Itt látta meg a napvilágot Tompa Mihály. Rövid megemlékezés után közösen elszavalták a költő „A gólyához” című versét, majd koszorút helyeztek el az emlékműnél.
A Felvidéken töltött négy csodálatos nap felejthetetlen emlékével tértek haza a Hatvani Szent István Általános Iskola hetedikes tanulói és tanárai.

1. nap eseményeiről készült fényképek:

2. nap eseményeiről készült fényképek:

3. nap eseményeiről készült fényképek:

4. nap eseményeiről készült fényképek:

Határtalanul! Felvidékre fel!
Előkészítő óra: 2019. április 3.


Az előkészítő órán az utazó diákok megismerkedtek az utazás részletes programjával. Az interaktív táblán kivetített térképek segítségével tanulmányozták a Felvidék földrajzi elhelyezkedését. Előzetes otthoni gyűjtőmunkával plakátokat készítettek megadott témakörökben a Felvidékről. A munkákat bemutatták csoportonként, majd elhelyezték az osztálytermekben. Az osztályfőnökök ismertették a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályait.

Határtalanul! Felvidékre fel!
Értékelő óra: 2019. május 10.

Az értékelő órán a kirándulás egy-egy napjának bemutatására került sor a tanulmányi kirándulás során készített fotó- és videodokumentáció segítségével. Ezt követően egyéni beszámolók, kiselőadások következtek. Az utazás résztvevői baráti csoportokban bemutatták az általuk fényképekből összeállított tablókat. A gyerekek csoportokban vetélkedtek a szerzett ismeretekből. Végül kiértékelő kérdőívet töltöttek ki.

Néhány tanulói vélemény:
„Melyik program tetszett neked a legjobban és miért?”
„Nekem mindegyik program tetszett, de legjobban a Gombaszögi barlang a szalma cseppkövekkel.”
„A Szepesi vár, mert a történelmi dolgok közel állnak hozzám.”
„A Leányvári kastély a szép kilátással.”
„Amikor az iskolában voltunk, mert a diákok kedvesek voltak, érdekes volt találkozni velük.”
„Szép emlék marad, amikor Tompa Mihály szobránál koszorúztunk, és verset mondtunk.”
„Betléren az Andrássy kastélyról nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg.”