Közlemény

Az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben történő megszervezése érdekében a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a pedagógusok felkészítése 2020. március 16. és 19. között, tanítás nélküli munkanapok keretében történt.

Az új oktatási lehetőségekhez alkalmazkodva az intézmény a Microsoft Office 365 felhőalapú szolgáltatást veszi igénybe. Ezen belül az alsó tagozat a Sway programot, a felső tagozat pedig a Teams programot használja. Természetesen a Kréta-rendszer (e-napló) is fontos eszköze a kapcsolattartásnak.

A mai napon (március 20.) megkezdődött a tanítás, amelyet az órarendhez igazítva végeznek a pedagógusok. Kivételt képeznek a heti 1 órás készség tantárgyak, amelyek esetében a tananyag feldolgozása, kiosztása tömbösítve történik. Az internet hozzáféréssel nem rendelkező gyerekek felé kéthetes ciklusban postán küldi ki az iskola a feladatokat. Az elkészített, kitöltött feladatlapokat, munkákat az iskola főbejáratánál lévő postaládába lehet elhelyezni, s így visszaküldeni.

Jó munkát, sok sikert mindenkinek!