Közlemény

A Kormány rendelkezése alapján 2020. március 16-tól a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Jelenleg a digitális oktatásra való átállás történik, a pedagógusok felkészülnek ennek megvalósítására.
Tájékoztatásként közöljük, hogy a hónap során az étkezéssel kapcsolatos befizetések elmaradnak.
A tanulók iskolában maradt, otthoni tanuláshoz szükséges könyvei, füzetei csak az alábbi időpontokban vihetők el:
2020. március 19. (csütörtök) 7:00 – 10:00, valamint 15:00 – 17:00;
2020. március 20. (péntek) 7:00 – 10:00, valamint 15:00 – 17:00.

A hét folyamán újabb tájékoztatás várható az iskola honlapján, valamint a Kréta-rendszerben.