Leendő elsősöknek 2021/2022

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 1959. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diákok előtt. Jelenleg az intézményben 470 fő diák 23 osztályban tanul.

Az épület adottságai jó feltételeket biztosítanak az oktatás számára. Az osztálytermek mellett szaktantermi rendszer (fizikai-kémiai előadói, nyelvi laboratórium, számítástechnikai terem, háztartási szaktanterem, fejlesztő helyiségek, táncterem) áll a tanulók rendelkezésére. Az ismeretszerzést szolgálja a modern, tágas, jól felszerelt iskolai könyvtár. A 2 tornaterem, valamint az iskola udvarában lévő műfüves labdarúgópálya, kosárlabdapálya, szabványméretű jégpálya a sportolás lehetőségét biztosítja a gyerekek számára.
Az iskola pedagógusai jól képzettek. A tantestület egy része több diplomával rendelkezik.

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola három első osztály indítását tervezi a 2021/2022-es tanévben.

Iskolánk immár 60 éves is elmúlt, de a nevelőtestületnek köszönhetően napjainkban is kész a megújulásra. Jól mutatják ezt a sportiskolává válás, valamint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerése is.

Intézményünket egy kisfilmmel is szeretnénk bemutatni. Kérjük az érdeklődő szülőket, gyerekeket, hogy szíveskedjenek megnézni azt. Reméljük, azon vélemény alakul ki a nézőben, hogy érdemes „szentistvános” diáknak lenni.

Leendő elsős pedagógusok1.a osztály
Hagyományos formában induló osztály:
- matematika-informatika irányultság,
- délelőtt tanórák,
- délután napközis foglalkozás.

Osztályfőnök: Deme Mónika

     Tanulmányaimat a Szent István Egyetem Jászberényi Tanítóképző karán végeztem tanító-könyvtáros szakon. Diplomám megszerzése óta a Hatvan Szent István Sportiskolai Általános Iskolában dolgozom. Azóta számos továbbképzéssel igyekeztem bővíteni szakmai tudásomat, hogy a tanulás valódi élmény legyen a gyerekek számára.
     Jelenleg a 4.c osztály osztályfőnöke vagyok. A 4.c osztályban magyar irodalmat, magyar nyelvet, környezetismeretet, ének-zenét és vizuális kultúrát tanítok, valamint a 4.a osztályban magyar irodalmat és magyar nyelvet.
     Célom, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek intézményünkbe, jól érezzék magukat, sokat fejlődjenek és okosodjanak. Megteszek mindent annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet. Fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést és a jó kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy a gyermekek számára nekünk szülőknek és tanítóknak együtt, közösen kell megtalálnunk azt a módszert, amely megfelel a gyermek életkori sajátosságainak, képességeinek, teherbírásának és segíti a tehetsége gyarapodását, személyisége kiteljesedését. Sok-sok játékkal, mozgással, mesével, zenével, és rengeteg türelemmel és szeretettel azon fogok igyekezni, hogy mindezt elősegítsem.
     Tanítói mottóm a következő:
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” (Móricz Zsigmond)
     Szeretettel várom a leendő elsősöket!1.b osztály
Iskolaotthonos osztály. „Bosch-osztály”
A Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. július 17. napján létrejött együttműködési megállapodás és annak módosításai alapján a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában „Bosch-osztályok” indítására került sor.

Osztályfőnök: Szilágyiné Nagy Katalin

    Tanulmányaimat a Jászberényi Tanítóképző tanítói szak, testnevelés szakkolégiumán, majd az Eszterházy Károly Főiskola pedagógia-művelődésszervező szakán végeztem. Diplomáim megszerzése után elvégeztem a minőségbiztosítási, majd a közoktatásvezetői szakvizsgát. A főiskolák befejezése után alsó tagozatos, majd később felső tagozatos tanulókat is tanítottam.
    2014. augusztus 25-től a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában dolgozom. Jelenleg Bosch osztály osztályfőnökeként, egész napos (iskolaotthonos) iskolaszervezési formában, matematika, testnevelés, etika, valamint 5-8. évfolyamokon etika tantárgyat tanítok.
     Mindennapi nevelő-oktató munkám során céljaim megvalósításához igyekszem minél több módszert és eszközt találni, amellyel elérhetem, hogy tanítványaim folyamatosan jobbra törekedjenek, mindeközben sikerélményeik legyenek, elégedettség jellemezze őket. Energikus típus vagyok, imádok játszva tanítani, fontos számomra a közösségépítés, a bizalom, az együttműködés.
     Megteszek mindent annak érdekében, hogy a kisgyerekeknek zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek az iskolába, és sokat fejlődjenek, okosodjanak. Fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, hogy bizalommal legyenek irántam, hogy érezzék, rám mindig számíthatnak! Ennek érdekében rengeteg játék lehetőséget biztosítok számukra. Ha mód van rá, akkor együtt játszom velük. Igyekszem megfelelő szokás- és értékrendet kialakítani náluk. Elengedhetetlennek tartom a szülőkkel való szoros együttműködést, hiszen 4 évig közösen teszünk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséért.
     Biztosan állíthatom, hogy nincs legjobb módszer, hanem van, létezik a gyermek, akinek a számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, teherbírásának és a család életmódjának a leginkább megfelelőt. Azt, amelyben a gyermek képességei, tudása, tehetsége leginkább fejlődhet, kibontakozhat, személyisége kiteljesedhet a helyes irányba. Célom, hogy sok-sok játékkal, mozgással, mesével, rengeteg türelemmel és szeretettel mindezt elősegítsem.
Minden leendő, kis tanítványomat nagy szeretettel várom!
„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.” (Ismeretlen szerző.)1.c osztály
Iskolaotthonos osztály. Sportosztály.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése értelmében az intézmény a 2020/2021-es tanévtől évfolyamonként, felmenő rendszerben, 1-1 osztály indításával köznevelési típusú sportiskolaként működik.

Osztályfőnök: Gyurákiné Pusztai Anett

     Tanulmányaimat a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanítói szakán végeztem ének-zene szakkollégium megszerzésével. Ezután az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán Egerben számítástechnika szakos tanári diplomát szereztem. Azóta is részt vettem számos képzésen, tanfolyamon, melyeknek nagy hasznát veszem a mindennapokban.
     22 évig tanítottam a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, gyermekkorom iskolájában. A 2020/2021-es tanévben érkeztem a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába, a sportosztály hírére. Jelenleg Molnár Márta tanító néni, osztályfőnök oldalán, a sportedzőkkel karöltve, lehetek részese az elsőként indult sportosztály életének.
     Alsós tanítóként tudom, milyen fontos a gyerekeknek a szeretetteljes légkör mellett, a bátorítás, biztatás, a jó közösség, mely segít a személyiségük pozitív fejlődésében. Az edzéseken megkövetelt figyelem és fegyelem fejleszti a koncentrációjukat és a tanulási képességeiket is. A rendszeresen sportoló gyerekek jobban képesek teljesíteni az iskolában is, hiszen megtanulják a testükön keresztül, hogy eredményt csak a rendszeres gyakorlással, a kitartással lehet elérni. Ezt igyekszünk megvalósítani ezzel a jó csapattal, a szülőkkel karöltve.
     A következő, azaz a 2021/2022-es tanévben én lehetek az új, induló, 1. évfolyamos sportosztály osztályfőnöke. Bemutatkozásomat az alábbi gondolatokkal zárnám:
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.” (Ismeretlen szerző.)

A sportosztályt segítő edzők

Kozma Dániel

A sportosztály testnevelő pedagógusa, sportszakmai vezetője

Orbán Attila

Jégkorong vezetőedző, szakmai mentor

     Az Eszterházy Károly Egyetemen szereztem testnevelő-edző diplomámat 2018 nyarán. A Magyar Labdarúgó Szövetség „Grassroots C” lincence mellett, az IWI – Nemzetközi Fitnesziskolánál Funkcionális Integratív Tréner illetve Sporttáplálkozás és táplálkozáskiegészítés képzéseket végeztem el.
     2020 augusztusától tanítok a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában testnevelő tanárként, emellett az FC Hatvannál utánpótlás labdarúgó edzőként, illetve egy hatvani kondicionáló teremben személyi edzőként és táplálkozási tanácsadóként is dolgozom.
     Az életemet teljes mértékben a sport határozza meg. Célom, hogy az általam tanított gyermekekből a maximumot hozzam ki, átadjam a sport szeretetét és értékeit. A céltudatos, egészséges életmódra való nevelést is rendkívül fontosnak tartom.
     Remélem, hogy a következő tanév során a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola induló 1.c osztályában, azaz sportosztályában sok tehetséges gyerekkel találkozhatok.

  1996-ban kezdtem jégkorongozni. Pályafutásom alatt több magyar jégkorongcsapatban játszottam. Háromszor voltam magyar bajnok, egyszer Magyar Kupa győztes és egyszer Szuper Kupa győztes. Hatvankétszer szerepeltem a magyar válogatottban.
   2020 augusztusától a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola a munkahelyem. Itt vezetőedzőként dolgozom. Ezen kívül az FC Hatvan Gigászok szakmai igazgatójaként tevékenykedem.
     A sportiskolára épülő sportegyesületi jégkorongozás jellemzően Nyugat-Európában alakult ki. Hatvanban is ebbe az irányba megyünk.
     Jó látni, hogy mennyi tehetséges gyerek van a városban, s ezen belül a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában. Fejlesztésük öröm, s egyben jelentős felelősség számomra, amit szívesen végzek. A mozgást kedvelő, a jégkorongozás iránt érdeklődő gyermekeket szeretettel várom a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába.

Pillanatképek a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Életéből

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Hatvan TV

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Gyöngyösi TV

Beiratkozással KAPCSOLATOS HÍREINK

Három osztály indul

Három osztály indul

A beiratkozási időszak letelt. A beiratkozott tanulók létszáma alapján a Hatvani Tankerületi Központ 3 osztály indítását engedélyezte a 2021/2022-es tanévben.…
Legyél Te is szentistvános diák!

Legyél Te is szentistvános diák!

Az általános iskolákba 2021. április 10-től 2021. április 16-ig lehet beiratkozni.
Tájékoztató a beiratkozásról

Tájékoztató a beiratkozásról

Az iskolák megkapták a 2021/2022-es tanévre történő általános iskolai beiratkozás eljárásrendjét. A beiratkozásra 2021. április 10-től nyílik meg a lehetőség…
Zeneiskola az általános iskolában

Zeneiskola az általános iskolában

Iskolánkban évek óta folyik zeneoktatás. Az újhatvani gyerekek és szülők érdekében a Kocsis Albert Zeneiskola kiváló zenepedagógusai oktatást tartanak intézményünkben.…
Iskolánk bemutatása

Iskolánk bemutatása

Iskolánk immár 60 éves is elmúlt, de a nevelőtestületnek köszönhetően napjainkban is kész a megújulásra. Jól mutatják ezt a sportiskolává…
Beiratkozási plakát

Beiratkozási plakát

A Hatvani Tankerületi Központ megküldte a fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratás kapcsán a tájékoztató plakátot. Ez az alábbiakban tekinthető…
Hit és erkölcstan oktatás

Hit és erkölcstan oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §, valamint a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet rendelkezései alapján az…
Az első sportosztály

Az első sportosztály

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése értelmében a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola a 2020/2021-es tanévtől köznevelési típusú sportiskolaként működik.…
Az általános iskolai beiratkozás időpontjai

Az általános iskolai beiratkozás időpontjai

Az eddigi gyakorlattól eltérően az időpontok kijelölése már megtörtént. Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021.…

Betekintés a projektjeinkbe

Körzethatárok

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába a körzethatáron kívülről is lehet gyermeket beíratni.
Apafi u. Damjanich u. József Attila u. Móricz Zsigmond u. Thököly u.
Apród u. Dézsmaszéki u. Kandó Kálmán u. Mozdony u. Toldi u.
Arany János u. Doktay Gyula u. Kard u. Munka u. Tompa Mihály u.
Attila u. Dolgozók útja Karinthy F. u. Munkácsy M. u. Traktor u.
Bajcsy-Zs. út Esze Tamás u. Kert u. Nagytelek major Turai út
Balogh Ádám u. Ferencesek útja Kiss Ernő u. Nagytelek u. Turul u.
Bálvány u. Forgács S. u. Kistelek köz Papmalom Tüzér u.
Baross Gábor u. Fuvaros u. Kistelek major Pintér István u. Új u.
Bartók Béla u. Fürdő u. Kisteleki út P. Kriszten Rafael u. MÁV 46. sz. őh.
Béke út Gábor Áron u. Kopja u. P. Lukács Pelbárt u. Utász u.
Bem József u. Gárdonyi G. u. Kosztolányi út Radnóti Miklós u. Váci Mihály u.
Benczúr Gyula u. Gedeon Béla u. Kölcsey Ferenc u. Rákóczi út Vak Bottyán u.
Bercsényi út Görgey u. Kőműves u. Ring Kálmán út Várkonyi S. u.
Bethlen G. u. Hajdu u. Legány Ödön u. Robert Bosch út Vasút u.
Bezerédi u. Határ u. Lehel u. Strand u. Vasvári Pál u.
Bibó István u. Hatvany Lajos u. Liszt Ferenc u. Szapári u. Veres Péter u.
Bocskai I. u. Hétvezér u. Majtényi u. Szent Ferenc tér Viola u.
Boldogi út. Híd u. Május 1. u. Szepes Béla u. Vitális Mór u.
Botond u. Huszár u. Mártírok tere Táltos u. Wesselényi u.
Buzogány u. Iparos u. Mátyás király u. Táncsics Mihály u. Zöldfa u.
Czóbel Béla u. Irinyi János u. Mészáros L. út Tarjáni út
Csók István u. Jávorka u. Mohács u. Tarjáni u.
Csokonai u. Jókai u. Móra Ferenc u. Teleki út