Leendő elsősöknek 2023/2024

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 1959. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diákok előtt. Jelenleg az intézményben 493 fő diák 23 osztályban tanul.

Az épület adottságai jó feltételeket biztosítanak az oktatás számára. Az osztálytermek mellett szaktantermi rendszer (fizikai-kémiai előadói, nyelvi laboratórium, számítástechnikai terem, háztartási szaktanterem, fejlesztő helyiségek, táncterem) áll a tanulók rendelkezésére. Az ismeretszerzést szolgálja a modern, tágas, jól felszerelt iskolai könyvtár. A 2 tornaterem, valamint az iskola udvarában lévő műfüves labdarúgópálya, kosárlabdapálya, szabványméretű jégpálya a sportolás lehetőségét biztosítja a gyerekek számára.
Az iskola pedagógusai jól képzettek. A tantestület egy része több diplomával rendelkezik.

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola három első osztály indítását tervezi a 2023/2024-es tanévben.

Iskolánk immár 60 éves is elmúlt, de a nevelőtestületnek köszönhetően napjainkban is kész a megújulásra. Jól mutatják ezt a sportiskolává válás, valamint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerése is.

Intézményünket egy kisfilmmel is szeretnénk bemutatni. Kérjük az érdeklődő szülőket, gyerekeket, hogy szíveskedjenek megnézni azt. Reméljük, azon vélemény alakul ki a nézőben, hogy érdemes „szentistvános” diáknak lenni.

Leendő elsős pedagógusok1.a osztály
Hagyományos formában induló osztály:
- matematika-informatika irányultság,
- délelőtt tanórák,
- délután napközis foglalkozás.

Osztályfőnök: Kővári Ádám

A középiskola elvégzése után tanulmányaimat a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karának tanítói szakán, testnevelés műveltségi területen végeztem. A diplomám megszerzését követően, 2013-ban kezdtem a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában tanítani, melynek diákja voltam nyolc évig. Az intézményben alsó tagozatos és felső évfolyamos diákokat tanítok, s osztályfőnöki feladatokat is elláttam már.

Ismereteim továbbfejlesztését fontosnak tartom. Informatikai tanfolyamokat végeztem el, ezen ismeretemet fel tudom használni az oktató-nevelő munkám során. Nagyon fontos, hogy a leendő első osztályos gyerekek játszva tanulják meg az alapvető ismereteket, s ebben sokat segít a saját módszertani fejlődésem. Igyekszem magam tovább fejleszteni a sport területén is, korábban a Testnevelési Egyetemen egy részképzést teljesítettem, ahol sok hasznos és új dolgot tanultam. Elvégeztem az MLSZ „C” labdarúgó edzői tanfolyamát, amivel az általános iskoláskorú gyermekek fejlődését segíthetem.

A sport meghatározó szerepet játszik az életemben, gyermekkorom óta a mai napig aktívan sportolok. Futball edzői tevékenységet nyolc éven keresztül végeztem egyesületi és iskolai szinten. Edzői munkám sikere, hogy iskolánk csapatával már két alkalommal is részt vehettem a Labdarúgó Diákolimpia Országos Döntőjében. Ez az esemény egy életre szóló élményt adott mind a gyerekeknek, mind pedig nekem. Célom, hogy ezt az eredményt az elkövetkező időszakban is sikerüljön megismételni, esetleg túl is szárnyalni, hogy minél több diáknak lehetősége legyen megízlelnie ezt az érzést. Az elmúlt évek alatt többször táboroztattam alsós és felsős gyermekeket, amely nagyon jó alkalom egy csapat összekovácsolására, egymás megismerésére és közös élmények szerzésére.

Az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen a mozgás, ezért fontos számomra, hogy diákjaimnak példát mutatva megszerettessem velük és ezzel hozzájáruljak boldog, kiegyensúlyozott életük kialakulásához és fenntartásához.

Természetesen a gyerekek számára nem elegendő csak a sportolás, nagyon fontos a tanulás is.
Éppen ezért nagy hangsúlyt kívánok fektetni a leendő első osztályos tanulók ismereteinek kialakítására, az írás, az olvasás, a számolás megtanítására. Így tudnak majd sikeres emberek lenni.1.b osztály
Iskolaotthonos osztály. „Bosch-osztály”
A Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. július 17. napján létrejött együttműködési megállapodás és annak módosításai alapján a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában „Bosch-osztályok” indítására került sor.

Osztályfőnök: Juhász Gabriella

Tanítói diplomámat a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szereztem. A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola a második munkahelyem, 9 éve tanítok az intézményben.

Több, mint harminc, a pályán eltöltött év után úgy érzem, hogy nagyon szép hivatást választottam. Kisgyermekeket átvezetni az óvodáskorból a kisiskolás évekbe, majd végigkísérni őket az általános iskolai útjukon, igazán nemes küldetés. Tanítóként feladatom az ismeretek átadása, de ugyanolyan fontosnak tartom azt a befogadó és elfogadó, szeretetteljes iskolai légkör megteremtését is, ahová szívesen jönnek a gyerekek és jól érzik magukat az itt töltött idő alatt, hiszen ez kihat valamennyi tevékenységükre. A humor, a játék és a nevetés a mindennapok része kell, hogy legyen.

A világ folyamatos változásban van, ezért az iskolának is lépést kell tartania a változásokkal. Igyekszem folyamatosan képezni magam, új módszereket megismerni, melyekkel hatékonyabban tudom az ismereteket átadni. Az élmény alapú oktatást részesítem előnyben, hiszen, ha pozitív érzések kötődnek egy tananyaghoz, könnyebb az elsajátítás is. A közös élményeket belecsempészem a szabadidős tevékenységekbe is, mert a közösségépítést is kiemelten kezelem.

Minden kisgyermek egy külön egyéniség. Igyekszem a hozzájuk vezető utat egyénenként megtalálni, az erősségeket kiemelni, a gyengeségeket segíteni, támogatni. Vallom, hogy mindenki tehetséges valamiben és ezt a tehetséget valamilyen módon felszínre lehet hozni.

Alapelvem a gyermek-szülő-tanító hármas szövetsége, mely kölcsönös tiszteleten alapuló, őszinte kommunikációval egymást segítő törekvés a gyermeki eredményesség érdekében.1.c osztály
Iskolaotthonos osztály. Sportosztály.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése értelmében az intézmény a 2020/2021-es tanévtől évfolyamonként, felmenő rendszerben, 1-1 osztály indításával köznevelési típusú sportiskolaként működik.

Osztályfőnök: Tóthné Mezei Ivett

Tanítói diplomámat Szarvason, a Tessedik Sámuel Főiskolán szereztem meg 2005-ben tanító és ének-zene műveltségi területen. 2017 óta vagyok tagja a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola nevelőtestületének. A pedagóguspálya legszebb és egyben legfelelősségteljesebb feladatával bíztak meg, a 2023/2024-es tanévben első osztályos tanító néni leszek.

A sport nagyon fontos számomra, a testvérem olimpiai bronz-, világbajnoki ezüst-, Európa-bajnok arany-, kétszeres BL arany-, háromszoros Magyar Bajnok aranyérmes vízilabdázó. Tudom milyen büszkeség egy-egy versenyen vele együtt örülni. Azt vallom, hogy a sport jó hatással van akár a tanulmányi eredményekre, akár a gyermekek személyiségfejlődésére és természetesen az egészségre. Ezért nagy öröm számomra, hogy szeptembertől újabb sportoló palántáknak lehetek majd a tanító nénije. Ebben az iskolában fantasztikus edzőkkel, profi szakmai stábbal és megfelelő tárgyi feltételekkel sportolhatnak a tanulók.

Az iskolába lépéssel egy teljesen új korszak kezdődik a család életében. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenetet. Az első osztály mindig egy csodás közös utazás kezdetét jelenti, melyben minden kisdiák egy varázslatos utat jár be. Ezen az úton az én feladatom lesz a tudásvágy kialakítása, megőrzése, megszerettetése. Úgy gondolom, hogy játékos tevékenységek sokaságával és nagy türelemmel lehet hatékonnyá tenni a mindennapokat.

A tanítás során törekszem a játékos, élményt adó, motiváló, változatos módszereket alkalmazó oktatásra, melyben a tanuló képességei, tudása, tehetsége leginkább fejlődhet, kibontakozhat, személyisége kiteljesedhet. A mai gyermekek már a digitális nemzedékhez tartoznak¸ így ezt figyelembe véve igyekszem a korszerű oktatási módszerek beépítésére. Dicsérettel, megerősítéssel kívánom ösztönözni tanulóimat, előtérbe helyezve, hogy saját tempójukban fejlődhessenek és érjék el kitűzött céljaikat.

A szülő és a pedagógus közös feladata, hogy a gyermekben rejlő képességeket felfedezze, és egy bizalomra épülő, egymást segítő hozzáállással valóban sikereket érhetünk el.

Sportosztály szakmai vezetője: Imre Zoltán

Tanulmányaim befejezése után, 2014-ben az Eszterházy Károly Egyetemen testnevelő-edző oklevelet vehettem át. Úszó sportedzői végzettségemet 2015-ben Budapesten szereztem meg.

A pedagógusi pályámat a Vácszentlászlói Szent László Általános Iskolában kezdtem. 2018 óta a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában dolgozom. Testnevelő tanárként tanítom az alsó és a felső tagozatos diákokat, valamint a 7.b osztály osztályfőnöke vagyok. A 2020-ban induló első sportosztály sportszakmai vezetőjének feladatait látom el mai napig. A tanórák mellett szívesen tartok délutáni sportfoglalkozásokat.

Az iskolán kívül úszó edzéseket vezetek a hatvani Markovits Kálmán Városi Uszodában a Hatvani Úszó Klub edzőjeként, s egyben elnökeként. Az úszás sportágban 9 éve dolgozok. Kezdetben Hatvan város óvodásainak vízhez szoktatását, valamint a 6 – 12 éves korú gyermekek és felnőttek úszás oktatását láttam el. Jelenleg a Béka (7-8 éves), a Delfin (9-10 éves), és a Cápa (11-12 éves) korosztályú gyermekek edzéseinek koordinálását, versenyeztetését végzem. Versenyzőim eredményei között szerepelnek országos, valamint diákolimpiai bajnoki címek. Van olyan, aki korosztályos csúcstartó. Többen bekerültek a Magyar Úszó Szövetség által működtetett Jövő Bajnokai Programba.

Célom, elsősorban tanítványaim egészséges életmódra való nevelése, valamint a sport megszerettetése, a sportággal szembeni alázat kialakítása, a lemondás, az áldozatvállalás mértéke és az eredményesség összefüggésének személyes példámmal szemléltetett tudatosítása.

  

Pillanatképek a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Életéből

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Hatvan TV

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Gyöngyösi TV

Beiratkozással KAPCSOLATOS HÍREINK

„Legyen a zene mindenkié!”

„Legyen a zene mindenkié!”

Már több éves hagyomány a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában, hogy a Zene Világnapjához (október 1.) kapcsolódóan az újhatvani…
Zeneiskolai beiratkozás

Zeneiskolai beiratkozás

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola helyet biztosít a zeneiskolai oktatásnak. A Kocsis Albert Zeneiskola művésztanárai a 2023/2024-es tanévben…
Három osztály indul

Három osztály indul

2023. április 20-án és 21-én országosan lezajlottak a beiratkozások a 2023-2024. tanév első osztályaiba. A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános…
Fontos információk a beiratkozásról

Fontos információk a beiratkozásról

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a leendő első osztályos gyerekek beíratásának napjai: 2023. április…
Beiratkozási plakát

Beiratkozási plakát

A Hatvani Tankerületi Központ megküldte a fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratás kapcsán a tájékoztató plakátot. Ez az alábbiakban tekinthető…
"Kis művészek zeneországban"

"Kis művészek zeneországban"

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek szóló Suliváró rendezvénysorozata 2023. április 18-án fejeződik be. A…
Játékos sportvetélkedő

Játékos sportvetélkedő

Játékos sportvetélkedővel folytatta Suliváró programsorozatát a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola. 2023. április 3-án a lelkes kis óvodások a…
Iskolai játszótér

Iskolai játszótér

Iskolánkban ismét használhatják a diákok az udvarban lévő játszóteret. Befejeződtek a karbantartási és a fejlesztési munkálatok. Új játékeszköz került elhelyezésre,…
Suliváró sportdélután

Suliváró sportdélután

2023. április 3-án (hétfő) 16:30 órától a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola ismét szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat és…
Sportosztály indul

Sportosztály indul

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a 2020-2021-es tanévtől kezdődően a leendő első osztályos gyerekeket sportosztályba is írathatják a…
A HIT-ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

A HIT-ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

A 2023/2024-es tanév hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban tájékoztatót tartanak az érintett egyházak képviselői a leendő 1. évfolyamos gyermekek szülei…
Iskolanézőben

Iskolanézőben

Iskolánkban már a második Suliváró foglalkozásra került sor 2023. február 8-án. Az első alkalomhoz hasonlóan nagy volt az érdeklődés a…
Suliváró Táncház

Suliváró Táncház

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában folytatódik a Suliváró programsorozat. 2023. február 20-án (hétfő) 16:30 órakor kezdődik a FARSANGI…
FOLYTATÓDIK A SULIVÁRÓ

FOLYTATÓDIK A SULIVÁRÓ

2023. február 8-án (szerda) 16:30 órától a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola szeretettel várja a leendő első osztályos kisgyermekeket…
Az általános iskolai beiratkozás időpontjai

Az általános iskolai beiratkozás időpontjai

Jogszabály alapján jó előre lehet tudni, hogy a következő általános iskolai beiratkozás napjai mikor lesznek. A 2022/2023. tanév rendjéről szóló…
"Suliváró"

"Suliváró"

Lassan közeledik a 2023/2024. tanévre történő beiratkozás ideje. Iskolánkban kezdetét veszi a „Suliváró” programsorozat. Első állomása a Barangoló foglalkozás. Az…

Betekintés a projektjeinkbe

Körzethatárok

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába a körzethatáron kívülről is lehet gyermeket beíratni.
Apafi u. Damjanich u. József Attila u. Móricz Zsigmond u. Thököly u.
Apród u. Dézsmaszéki u. Kandó Kálmán u. Mozdony u. Toldi u.
Arany János u. Doktay Gyula u. Kard u. Munka u. Tompa Mihály u.
Attila u. Dolgozók útja Karinthy F. u. Munkácsy M. u. Traktor u.
Bajcsy-Zs. út Esze Tamás u. Kert u. Nagytelek major Turai út
Balogh Ádám u. Ferencesek útja Kiss Ernő u. Nagytelek u. Turul u.
Bálvány u. Forgács S. u. Kistelek köz Papmalom Tüzér u.
Baross Gábor u. Fuvaros u. Kistelek major Pintér István u. Új u.
Bartók Béla u. Fürdő u. Kisteleki út P. Kriszten Rafael u. MÁV 46. sz. őh.
Béke út Gábor Áron u. Kopja u. P. Lukács Pelbárt u. Utász u.
Bem József u. Gárdonyi G. u. Kosztolányi út Radnóti Miklós u. Váci Mihály u.
Benczúr Gyula u. Gedeon Béla u. Kölcsey Ferenc u. Rákóczi út Vak Bottyán u.
Bercsényi út Görgey u. Kőműves u. Ring Kálmán út Várkonyi S. u.
Bethlen G. u. Hajdu u. Legány Ödön u. Robert Bosch út Vasút u.
Bezerédi u. Határ u. Lehel u. Strand u. Vasvári Pál u.
Bibó István u. Hatvany Lajos u. Liszt Ferenc u. Szapári u. Veres Péter u.
Bocskai I. u. Hétvezér u. Majtényi u. Szent Ferenc tér Viola u.
Boldogi út. Híd u. Május 1. u. Szepes Béla u. Vitális Mór u.
Botond u. Huszár u. Mártírok tere Táltos u. Wesselényi u.
Buzogány u. Iparos u. Mátyás király u. Táncsics Mihály u. Zöldfa u.
Czóbel Béla u. Irinyi János u. Mészáros L. út Tarjáni út
Csók István u. Jávorka u. Mohács u. Tarjáni u.
Csokonai u. Jókai u. Móra Ferenc u. Teleki út