Óravázlatok

Óravázlatok

Az iskola pedagógusai közül többen részt vevői voltak az EFOP-3.2.3-17-2017-00056 számú pályázat megvalósításának. A kiválasztott módszertani csomagnak megfelelően tartottak tanórákat.

Tapasztalataikat megosztották nevelőtársaikkal az intézményen belüli tudásmegosztás keretében. A pályázatban részt vevő iskolák pedagógusaival együtt szakmai napot tartottak. A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, s ennek keretében a módszertani csomagok alkalmazásai, mint jó gyakorlatok kerültek bemutatásra.

A tanórák kapcsán készült óravázlatok egy része feltöltésre került a Nemzeti Köznevelési Portál felületére, ahol azokat az iskolákban tanító pedagógusok megtekinthetik.

Az alábbi óravázlatok példaképpen itt, az iskola honlapján is megtekinthetők:

Pedagógus: Fehérné Bircsár Eszter

Pedagógus: Kontráné Kopka Krisztina

Pedagógus: Pusztai Mónika