Pályaorientációs nap 2020

Pályaorientációs nap 2020

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában 2020. október 9-én került sor a Pályaorientációs nap megrendezésére.

A járványügyi helyzetre való tekintettel ebben az évben a szervezés csak osztályon belül történhetett. Az osztályfőnökök változatos osztálytermi, vagy udvari programokkal tették érdekessé ezt a napot.

Az alsó tagozaton a kisebbeknek filmvetítés volt Mekk Mesterről, majd a filmben megjelenő szakmákról beszélgettek. Volt képkirakó, képpárosítás is, valamint a Mesterségem címere, Amerikából jöttem játékokkal elevenítették föl az egyes szakmákat. Régi mesterségek kvíze, szakmatotó, szakmaismertető kisfilmek megtekintése, valamint a Mi leszek, ha nagy leszek is szerepeltek a feladatok között.

A felső tagozaton is osztályonként, változatos módon kapcsolódtak be a szakmák megismerésbe a tanulók. A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadás által iskolánk számára rendelkezésre bocsátott segédanyagaiból interaktív feladatokat oldottak meg a diákok. A középiskolák honlapjain ismerkedtek a választható területekkel. Nem hiányoztak a játékos feladatok, kvízek, szakmákat bemutató videofilmek. A 7. c osztály tanulói elektronikus pályaválasztási kérdőívet töltöttek ki osztályfőnökük vezetésével az informatika teremben.

A nyolcadikos tanulók országos pályaorientációs mérésben vettek részt. Az elektronikus felületen zajló vizsgálat célja, hogy a nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a válaszai alapján hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről és néhány – a továbbtanulás szempontjából lényeges – kompetenciájáról. A javasolt továbbtanulási irányok mellett az eszköz a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja.

Nem könnyű a mai diákoknak életpályát választani. A helyes döntés érdekében rendkívül fontosak az információk. Ez az iskolai nap ebben kívánt segítséget nyújtani.