Szövegértés fejlesztése az alsó tagozaton

Szövegértés fejlesztése az alsó tagozaton

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bázisintézményi programjaként 2023. március 23-án, Kontráné Kopka Krisztina tanító néni tartott bemutató órát az 1.c osztály tanulóival. Zagyvaszántóról és Gyöngyösről érkeztek pedagógusok, hogy megnézzék: miért is jó alkalmazni a LEGO eszközöket tanítási órán.

A tanulók a LEGO elemek felhasználásával életből vett szituációkat, helyzeteket jelenítettek meg szószerkezet és mondatszinten, azt bizonyítva, hogy megértették, amit némán elolvastak. Gyönyörű alkotások születtek, amiket a tabletekkel örökítettek meg, ezzel gyakorolva a későbbi dokumentáció készítést.

A LEGO® StoryStarter, mint eszköz támogatja az alsó tagozatos gyerekek tanulását, s egyben megszeretteti az olvasást. Az eszköz és a hozzá tartozó módszerek segítik a digitális kompetencia kialakítását is.  Olvasáskészségük fejlődése során irodalmi műveket, történeteket értelmeznek újjá. Ezeket IKT eszközök segítségével rögzítik és a saját digitális történetükké fűzik össze. Karaktereket építenek fel, melyeket feliratokkal és narrációval látnak el, képregényeket, filmeket terveznek. 

Nagy élmény volt látni a tanítási órán egy hosszú tanulási folyamat első lépéseit. Bebizonyosodott, hogy milyen hatékonyan alkalmazható ez a „játék” a tanítási folyamatban. A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola ezen jógyakorlata más iskolák pedagógusainak is érdekes, s számukra további motivációt adhat az oktató munka során.