Újabb fejlesztés

Újabb fejlesztés

Iskolánk udvarában a gesztenyefák mellett éveken át sok gondot jelentett az összegyűlt csapadékvíz, aminek következtében sártenger jött létre. Ennek a területnek a feltöltése az elmúlt tanévben megtörtént. Hatvan Város Önkormányzata, a Robert Bosch Elektronika Kft., valamint a Hatvani Tankerületi Központnak köszönhetően létre jött az a pénzügyi fedezet, aminek következtében a terület 2022 decemberében szilárd burkolatot kapott. Ezt az iskola diákjai sportolásra, valamint napközis foglalkozások keretében tudják használni.

Reméljük, hogy 2023-ban további fejlesztésekre kerül sor az iskolánk udvarában.