Véget ért a tanév!

Véget ért a tanév!

Iskolánkban a hagyományoknak megfelelően a ballagás és a tanévzáró egy ünnepély keretében 2022. június 18-án (szombat) 9 órakor kezdődött. Ennek a rendezvénynek a hangulata egyedi. A szinte már felnőtt 8. osztályosok ünnepélyessége, a sok virág, a mosolyok, a helyzetből adódó izgalom, a szülők és a hozzátartozók sokasága, a bizonyítvány várásának feszültsége keveredik egymással.

Az ünnepségre eljött Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője, Horváth Márta a Hatvani Tankerület nyugállományú igazgatója, Károlyfi Irén a Robert Bosch Elektronika Kft. humán-erőforrás igazgatója, valamint Papp István a városi képviselő-testület tagja.

Pontosan 9 órakor szólalt meg a csengő. A ballagók az iskola aulájában koszorú elhelyezésével emlékeztek meg az iskola névadójáról, Szent István királyról. A rendezvényudvarban került sor a 8. osztályosok búcsúztatására. A diáktársak mellett az iskola igazgatója, Kovács János szólt a ballagókhoz. Kifejezte meggyőződését, hogy a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában megszerzett tudás birtokában az elballagó diákok megállják helyüket az új iskoláikban, s a későbbi életpályájuk során.

A 8. osztályosok átadták az iskola zászlóját a 7. osztályosoknak. Ezt követően a ballagó diákok képviselői osztályok szerint szalagot kötöttek az iskolazászlóra. Új hagyományt teremtve először adták át az iskola igazgatójának megőrzésre az időkapszulákat. Az időkapszula az adott osztály tanulóinak írásait őrzi meg, s 15 év eltelte után, osztálytalálkozó alkalmával nyitható fel. Érdekes lesz például 29 évesen elolvasni a 14 éves korban leírt gondolatokat.

Ezt követően az iskola által alapított kitüntetések, elismerések átadására került sor.

A nyolc tanéven át tanúsított kitűnő tanulmányi eredmény miatt Szent István érmet vehetett át Sinoros-Szabó Botond (8.b), Horváth Nikolett Ildikó (8.c) és Robotka Lídia (8.c).

2022-ben, a teljesítménye alapján a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Jó tanulója, Jó Sportolója Díjat Kári Eszter 8.b osztályos tanuló érdemelte meg.

Kimagasló oktató-nevelő munkájáért Máté Györgyné kapta meg a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Kiváló Pedagógusa Díjat.

Horváth Márta a Hatvani Tankerületi Központ nyugállományú igazgatója az I. István Emlékérem kitüntetést vette át a Hatvani Tankerületi Központ és a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola között létrejött kiváló együttműködés kialakításáért, fejlesztéséért, valamint az iskolában folyó oktató-nevelő munka kimagasló támogatásáért.

Az elhangzó vers és az énekkar éneke már a vakációról szólt, s ez már átvezetés volt a tanévzáróhoz. Kovács János igazgató beszédében az eredményekre helyezte a hangsúlyt. A 2021/2022-es tanév során 487 fő tanuló 23 osztályba sorolva tanult. Az osztályokat nézve az alsó tagozaton a legjobb eredményt a 3.b osztály érte el a 4,8 tizedes tanulmányi átlaggal, alig maradt le tőlük a 4.b osztály, valamint a 2.c sportosztály a 4,7 tizedes átlaggal. A felső tagozaton a 8.b osztály lett az első 4,7 tizeddel. Az iskolában 79 diák lett kitűnő, s 51 tanuló pedig jeles eredményt ért el. Az 1. évfolyamon 28 fő kiválóan teljesítette a követelményeket.

Az ünnepséget követően az osztályfőnökök kiadták a bizonyítványokat.

Jó vakációt, kellemes nyári szünetet kívánunk mindenkinek!!!

A videó átvéve Szabó Zsolt hivatalos Facebook oldaláról
A felvételt készítette a Hatvan TV