Zeneiskola az általános iskolában

Zeneiskola az általános iskolában

Iskolánkban évek óta folyik zeneoktatás. Az újhatvani gyerekek és szülők érdekében a Kocsis Albert Zeneiskola kiváló zenepedagógusai oktatást tartanak intézményünkben. Ezáltal a zenét tanuló diákoknak nem kell utazgatni.

Az alábbiakban olvasható Ombódi Diána zeneiskolai munkaközösség–vezető levele:

Tisztelt Szülők! Érdeklődők! Kedves Gyerekek!

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába beiratkozó tanulók számára lehetőséget biztosítunk hangszeres képzésre.

A művészetre való hajlam gyakran igen korán megnyilvánul a gyerekekben: egy rajz, egy megalkotott tárgy, egy dúdolgatott dallam, egy szép, kifejező mozdulat jelezheti a tehetséget. S a tehetséget felfedezve a gyerekek adottságait tovább fejleszteni, tudásukat gyarapítani, ez zeneiskolánk célja.

Kinek ajánljuk a zeneiskolát? Az első osztályos kisdiáktól az érettségiző diákig, felnőtteknek egyaránt és mindenkinek, aki szeretne valamilyen hangszeren játszani. Hiszen a zene fejleszti a memóriát, a kreatív gondolkodásmódot, a problémamegoldókészséget, és hozzájárul a harmonikus személyiség fejlődéséhez.

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában, a Kocsis Albert Zeneiskola telephelyén jelenleg 6 fő hangszeres kolléga tanít. Hatalmas előny a beiratkozó növendékek és szüleik számára, hogy itt (helyben a telephelyen,) az iskolában helyben, zavartalanul részt vehetnek a zenei képzésben. A növendékek sokféle hangszeren tanulhatnak meg muzsikálni, mint például a zongora, hegedű, furulya, trombita, valamint a szolfézs órákon fejleszthetik zenei műveltségüket. A zeneiskola telephelyén egyéni, és csoportos órákon folyik az oktatás. A tagozaton heti 2×30, B tagozaton 2×45 perces főtárgyi órán vesznek részt a tanulók egyéni foglalkozás keretében. A csoportos órák 2×45 percesek hetente és összevonhatók.  

Kiváló művésztanáraink arra törekednek, hogy zeneértő és zeneszerető fiatal generációt neveljenek.  Pedagógiai hivatásukban a legfontosabb számukra, hogy boldog, kiegyensúlyozott, zeneszerető gyerekeket taníthassanak szeretetteljes légkörben és a tehetségesebb növendékeiket zenei pályára készítsék.

Hatvan, 2021. március 31.

Ombódi Diána
zeneiskolai munkaközösség-vezető