Pedagógiai program

PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. Magyar nyelv és irodalom 1. A, C.pdf
2. Magyar nyelv és irodalom 1. B.pdf
3. Magyar irodalom 2-4. A, B, C.pdf
4. Magyar-irodalom-5-8. A, B.pdf
5. Magyar-irodalom-5-8. C.pdf
6. Magyar nyelv 2. A, B, C.pdf
7. Magyar nyelv 3-4. A, B.pdf
8. Magyar nyelv 3-4. C.pdf
9. Magyar nyelv 5-8. A, B.pdf
10. Magyar nyelv 5-8. C.pdf
11. Matematika 1. A, B, C.pdf
12. Matematika 2. A, C.pdf
13. Matematika 2. B.pdf
14. Matematika 3. A, C.pdf
15. Matematika 3. B.pdf
16. Matematika 4. A, B.pdf
17. Matematika 4. C.pdf
18. Matematika 5-8. A,B.pdf
19. Matematika 5-8. C.pdf
20. Történelem 5-8. A,B.pdf
21. Történelem 5-8. C.pdf
22. Állampolgári ismeretek 8. A, B, C.pdf
23. Hon- és népismeret 6. A, B.pdf
24. Hon- és népismeret 6. C.pdf
25. Etika-Hit- és erkölcstan 1-8. A, B, C.pdf
26. Környezetismeret 3-4. A, B, C.pdf
27. Természettudomány 5-6 A, B, C.pdf
28. Kémia 7-8 A, B, C.pdf
29. Fizika 7-8. A, B, C.pdf
30. Biológia 7-8. A, B, C.pdf
31. Földrajz 7-8 A, B, C.pdf
32. Idegen nyelv angol 1-3. B.pdf
33. Idegen nyelv angol 4. B.pdf
34. Idegen nyelv angol 4. A, C.pdf
35. Idegen nyelv angol 5-8. A, C.pdf
36. Idegen nyelv angol emelt 5-8. A, B, C.pdf
37. Idegen nyelv német emelt 8. B.pdf
38. Ének-zene 1-8. A, B.pdf
39. Ének-zene 1-8. C.pdf
40. Vizualis_kultura 1-8 A, B.pdf
41. Vizualis_kultura 1-8 C.pdf
42. Dráma és színház 5. A, B.pdf
43. Dráma és színház 8. C.pdf
44. Technika és tervezés 1-7. A, B, C.pdf
45. Digitális kultúra 1-8. A, B, C.pdf
46. Testnevelés 1-4. A.pdf
47. Testnevelés 1-4. B.pdf
48. Testnevelés 1-4. C.pdf
49. Testnevelés 5-8. A, B.pdf
50. Testnevelés 5-8. C.pdf
51. Önismeret drámajáték 1-4. C.pdf
52. Önismeret drámajáték 7. C.pdf
53. Sportágválasztó 1-4. C.pdf
54. Olimpiaismeret 5-6. C.pdf
55. Tanulásmódszertan 5. C.pdf
56. Sportegészségtan-sportetika 7-8. C.pdf
57. Közösségi nevelés osztályfőnöki 5-8. A, B, C.pdf