Hit- és erkölcstan oktatás

Hit- és erkölcstan oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §, valamint a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit- és erkölcstan tanítást.

Az első évfolyamra jelentkező (2024/2025. tanév) gyerekek esetében a beiratkozáskor kell nyilatkozatot tenni a választott hit- és erkölcstan oktatásról. A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette etika, vagy az egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.

Az egyházak tájékoztatói az alábbiakban tekinthetők meg.

Magyar Katolikus Egyház

Magyarországi Református Egyház

HIT Gyülekezete