Így is lehet tanulni!

Így is lehet tanulni!

Iskolánk részese egy digitális módszertani projektnek (EFOP-3.2.3-17-2017-00056). Ennek keretében nyílt meg a lehetőség arra, hogy a szövegértés fejlesztése a LEGO® StoryStarter módszertani csomaggal történjen az alsó tagozaton. Kontráné Kopka Krisztina tanító néni szívesen alkalmazza ezt a technikát, s hatására a gyerekek is örömmel vesznek részt az órákon.

Az órai fényképekből Kontráné Kopka Krisztina videót állított össze, amely alább tekinthető meg.