Leendő elsősöknek 2022/2023

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 1959. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diákok előtt. Jelenleg az intézményben 487 fő diák 23 osztályban tanul.

Az épület adottságai jó feltételeket biztosítanak az oktatás számára. Az osztálytermek mellett szaktantermi rendszer (fizikai-kémiai előadói, nyelvi laboratórium, számítástechnikai terem, háztartási szaktanterem, fejlesztő helyiségek, táncterem) áll a tanulók rendelkezésére. Az ismeretszerzést szolgálja a modern, tágas, jól felszerelt iskolai könyvtár. A 2 tornaterem, valamint az iskola udvarában lévő műfüves labdarúgópálya, kosárlabdapálya, szabványméretű jégpálya a sportolás lehetőségét biztosítja a gyerekek számára.
Az iskola pedagógusai jól képzettek. A tantestület egy része több diplomával rendelkezik.

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola három első osztály indítását tervezi a 2022/2023-as tanévben.

Iskolánk immár 60 éves is elmúlt, de a nevelőtestületnek köszönhetően napjainkban is kész a megújulásra. Jól mutatják ezt a sportiskolává válás, valamint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerése is.

Intézményünket egy kisfilmmel is szeretnénk bemutatni. Kérjük az érdeklődő szülőket, gyerekeket, hogy szíveskedjenek megnézni azt. Reméljük, azon vélemény alakul ki a nézőben, hogy érdemes „szentistvános” diáknak lenni.

Leendő elsős pedagógusok1.a osztály
Hagyományos formában induló osztály:
- matematika-informatika irányultság,
- délelőtt tanórák,
- délután napközis foglalkozás.

Osztályfőnök: Kőváriné Szalkai Judit

Tanulmányaimat a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanítói szakán, rajz műveltségi területen végeztem. Az elmúlt évek alatt több továbbképzésen részt vettem, az ott szerzett tapasztalatokat a mai napig használom a munkám során.

 

Már a szakmai gyakorlatomat is a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában végeztem és a diplomám megszerzése után itt helyezkedtem el. Tanítottam iskolaotthonos és hagyományos délelőttös – napközis osztályban is. Jelenleg a 4.a osztály osztályfőnöke vagyok, ahol magyar irodalmat, magyar nyelvtant, környezetismeretet, etikát, vizuális kultúrát, technikát, ének – zenét tanítok.

 

37 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezem, amit egyetlen, jelenlegi munkahelyemen szereztem. Ma már a tanítványaim gyermekeit is tanítom, amire büszke vagyok. Talán nem véletlen, hogy ebbe az iskolába íratták gyermeküket. Az eltelt évek alatt arra törekedtem, hogy diákjaim nyugodt légkörben, sikerélményhez juttatva szerezzék meg ismereteiket és minél közelebb jussanak ahhoz, hogy álmaikat valóra váltsák.

 

Váci Mihály gondolatai hűen tükrözi hitvallásomat:

“Megcélozni a legszebb álmot,

Komolyan venni a világot,

Mindig szeretni és remélni,

Így érdemes a Földön élni.”1.b osztály
Iskolaotthonos osztály. „Bosch-osztály”
A Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. július 17. napján létrejött együttműködési megállapodás és annak módosításai alapján a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában „Bosch-osztályok” indítására került sor.

Osztályfőnök: Horváthné Zeke Piroska

Tanulmányaimat a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanító szakán végeztem. Majd a pályám elején a Magyar Művelődési Intézetnél gyermektáncoktatói felsőfokú oklevelet szereztem. Azóta is számos képzésen, tanfolyamon részt veszek, mert fontos számomra megújulás, az új módszerek megismerése, melyeknek nagy hasznát veszem a mindennapi tanítás során.

2012 augusztusa óta tanítok a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában, jelenleg a 4.b osztály osztályfőnökeként. Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, etika tantárgyakat tanítok. 3.- 4. évfolyamon én tartom a néptánc órákat is.

Hivatásomban legszebb kihívásnak tartom az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást. Fontosnak tartom a pozitív megerősítést, hogy mindezt élményként, jó játékként éljék meg. Mindehhez szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítására törekszem, ami alapja lesz közös munkánknak. Igyekszem egyénenként megtalálni hozzájuk az utat, illetve pozitív légkört kialakítani, hogy örömteli kisiskolásokká váljanak. Célom, hogy a segítségükre legyek ebben az új, feladatokkal teli, izgalmas világban.

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert a gyermek eredményes fejlődéséhez fontos szülő és pedagógus egymást segítő, jó kapcsolata.

Hiszem, hogy minden gyermekben ott szunnyad a tehetség valamilyen területen, csak fel kell ébreszteni.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát…..”
(Szent-Györgyi Albert)1.c osztály
Iskolaotthonos osztály. Sportosztály.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése értelmében az intézmény a 2020/2021-es tanévtől évfolyamonként, felmenő rendszerben, 1-1 osztály indításával köznevelési típusú sportiskolaként működik.

Osztályfőnök: Pete Zsoltné

1992-től – a Jászberényi Tanítóképző Főiskola elvégzése óta – dolgozom iskolánkban, mint alsó tagozatos tanító néni.

Vallom, hogy nekünk első osztályos tanító néniknek nagyon fontos feladatunk, hogy megkönnyítsük az óvodából az iskolába való átmeneti időszakot a gyerekek számára és kinyissuk nekik a világra a tudás kapuját. Egyszerre kell gyerekszeretőnek, humorosnak, szigorúnak ugyanakkor megengedőnek is lennünk ahhoz, hogy érezzék, hogy szeretjük őket és törődünk velük.

Ma már a gyerekek napjaik nagyobb részét az iskolában töltik. Arra törekszem, hogy ez élményekben gazdag és érdekes legyen. Nagyon fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat nálunk és szeressenek iskolába járni. Játékosan tanulva élvezzék a tanulás folyamatát úgy, hogy közben legyen idejük gyereknek lenni.

A fő tantárgyak mellett a készségtárgyakra is megfelelő hangsúlyt fektetve – hiszen ezekkel is elősegítjük a fő tárgyak sikerességét- igyekszem formálni a gyerekek esztétikai érzékét, az igényes munkavégzésre és az egészséges életmódra való törekvésüket.

Munkámat igyekszem úgy végezni, hogy ha a gyerekek évek múlva visszagondolnak erre az időszakra, akkor az jusson majd eszükbe, hogy jó volt alsó tagozatos kisdiáknak lenni.

  

Pillanatképek a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Életéből

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Hatvan TV

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Gyöngyösi TV

Beiratkozással KAPCSOLATOS HÍREINK

Az általános iskolai beiratkozás időpontjai

Az általános iskolai beiratkozás időpontjai

Jogszabály alapján jó előre lehet tudni, hogy a következő általános iskolai beiratkozás napjai mikor lesznek. A 2021/2022. tanév rendjéről szóló…
Suliváró barangolás

Suliváró barangolás

Iskolánk vezetése és a leendő első osztályos tanító nénik iskolabemutató foglalkozásra hívták azokat a gyermekeket szüleikkel együtt, akik majd a…

Betekintés a projektjeinkbe

Körzethatárok

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába a körzethatáron kívülről is lehet gyermeket beíratni.
Apafi u. Damjanich u. József Attila u. Móricz Zsigmond u. Thököly u.
Apród u. Dézsmaszéki u. Kandó Kálmán u. Mozdony u. Toldi u.
Arany János u. Doktay Gyula u. Kard u. Munka u. Tompa Mihály u.
Attila u. Dolgozók útja Karinthy F. u. Munkácsy M. u. Traktor u.
Bajcsy-Zs. út Esze Tamás u. Kert u. Nagytelek major Turai út
Balogh Ádám u. Ferencesek útja Kiss Ernő u. Nagytelek u. Turul u.
Bálvány u. Forgács S. u. Kistelek köz Papmalom Tüzér u.
Baross Gábor u. Fuvaros u. Kistelek major Pintér István u. Új u.
Bartók Béla u. Fürdő u. Kisteleki út P. Kriszten Rafael u. MÁV 46. sz. őh.
Béke út Gábor Áron u. Kopja u. P. Lukács Pelbárt u. Utász u.
Bem József u. Gárdonyi G. u. Kosztolányi út Radnóti Miklós u. Váci Mihály u.
Benczúr Gyula u. Gedeon Béla u. Kölcsey Ferenc u. Rákóczi út Vak Bottyán u.
Bercsényi út Görgey u. Kőműves u. Ring Kálmán út Várkonyi S. u.
Bethlen G. u. Hajdu u. Legány Ödön u. Robert Bosch út Vasút u.
Bezerédi u. Határ u. Lehel u. Strand u. Vasvári Pál u.
Bibó István u. Hatvany Lajos u. Liszt Ferenc u. Szapári u. Veres Péter u.
Bocskai I. u. Hétvezér u. Majtényi u. Szent Ferenc tér Viola u.
Boldogi út. Híd u. Május 1. u. Szepes Béla u. Vitális Mór u.
Botond u. Huszár u. Mártírok tere Táltos u. Wesselényi u.
Buzogány u. Iparos u. Mátyás király u. Táncsics Mihály u. Zöldfa u.
Czóbel Béla u. Irinyi János u. Mészáros L. út Tarjáni út
Csók István u. Jávorka u. Mohács u. Tarjáni u.
Csokonai u. Jókai u. Móra Ferenc u. Teleki út