Leendő elsősöknek 2022/2023

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 1959. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diákok előtt. Jelenleg az intézményben 487 fő diák 23 osztályban tanul.

Az épület adottságai jó feltételeket biztosítanak az oktatás számára. Az osztálytermek mellett szaktantermi rendszer (fizikai-kémiai előadói, nyelvi laboratórium, számítástechnikai terem, háztartási szaktanterem, fejlesztő helyiségek, táncterem) áll a tanulók rendelkezésére. Az ismeretszerzést szolgálja a modern, tágas, jól felszerelt iskolai könyvtár. A 2 tornaterem, valamint az iskola udvarában lévő műfüves labdarúgópálya, kosárlabdapálya, szabványméretű jégpálya a sportolás lehetőségét biztosítja a gyerekek számára.
Az iskola pedagógusai jól képzettek. A tantestület egy része több diplomával rendelkezik.

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola három első osztály indítását tervezi a 2022/2023-as tanévben.

Iskolánk immár 60 éves is elmúlt, de a nevelőtestületnek köszönhetően napjainkban is kész a megújulásra. Jól mutatják ezt a sportiskolává válás, valamint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerése is.

Intézményünket egy kisfilmmel is szeretnénk bemutatni. Kérjük az érdeklődő szülőket, gyerekeket, hogy szíveskedjenek megnézni azt. Reméljük, azon vélemény alakul ki a nézőben, hogy érdemes „szentistvános” diáknak lenni.

Leendő elsős pedagógusok1.a osztály
Hagyományos formában induló osztály:
- matematika-informatika irányultság,
- délelőtt tanórák,
- délután napközis foglalkozás.

Osztályfőnök: Kőváriné Szalkai Judit

Tanulmányaimat a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanítói szakán, rajz műveltségi területen végeztem. Az elmúlt évek alatt több továbbképzésen részt vettem, az ott szerzett tapasztalatokat a mai napig használom a munkám során.

 

Már a szakmai gyakorlatomat is a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában végeztem és a diplomám megszerzése után itt helyezkedtem el. Tanítottam iskolaotthonos és hagyományos délelőttös – napközis osztályban is. Jelenleg a 4.a osztály osztályfőnöke vagyok, ahol magyar irodalmat, magyar nyelvtant, környezetismeretet, etikát, vizuális kultúrát, technikát, ének – zenét tanítok.

 

37 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezem, amit egyetlen, jelenlegi munkahelyemen szereztem. Ma már a tanítványaim gyermekeit is tanítom, amire büszke vagyok. Talán nem véletlen, hogy ebbe az iskolába íratták gyermeküket. Az eltelt évek alatt arra törekedtem, hogy diákjaim nyugodt légkörben, sikerélményhez juttatva szerezzék meg ismereteiket és minél közelebb jussanak ahhoz, hogy álmaikat valóra váltsák.

 

Váci Mihály gondolatai hűen tükrözi hitvallásomat:

“Megcélozni a legszebb álmot,

Komolyan venni a világot,

Mindig szeretni és remélni,

Így érdemes a Földön élni.”

Play Video1.b osztály
Iskolaotthonos osztály. „Bosch-osztály”
A Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. július 17. napján létrejött együttműködési megállapodás és annak módosításai alapján a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában „Bosch-osztályok” indítására került sor.

Osztályfőnök: Horváthné Zeke Piroska

Tanulmányaimat a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanító szakán végeztem. Majd a pályám elején a Magyar Művelődési Intézetnél gyermektáncoktatói felsőfokú oklevelet szereztem. Azóta is számos képzésen, tanfolyamon részt veszek, mert fontos számomra megújulás, az új módszerek megismerése, melyeknek nagy hasznát veszem a mindennapi tanítás során.

2012 augusztusa óta tanítok a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában, jelenleg a 4.b osztály osztályfőnökeként. Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, etika tantárgyakat tanítok. 3.- 4. évfolyamon én tartom a néptánc órákat is.

Hivatásomban legszebb kihívásnak tartom az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást. Fontosnak tartom a pozitív megerősítést, hogy mindezt élményként, jó játékként éljék meg. Mindehhez szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítására törekszem, ami alapja lesz közös munkánknak. Igyekszem egyénenként megtalálni hozzájuk az utat, illetve pozitív légkört kialakítani, hogy örömteli kisiskolásokká váljanak. Célom, hogy a segítségükre legyek ebben az új, feladatokkal teli, izgalmas világban.

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert a gyermek eredményes fejlődéséhez fontos szülő és pedagógus egymást segítő, jó kapcsolata.

Hiszem, hogy minden gyermekben ott szunnyad a tehetség valamilyen területen, csak fel kell ébreszteni.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát…..”
(Szent-Györgyi Albert)

Play Video1.c osztály
Iskolaotthonos osztály. Sportosztály.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése értelmében az intézmény a 2020/2021-es tanévtől évfolyamonként, felmenő rendszerben, 1-1 osztály indításával köznevelési típusú sportiskolaként működik.

Osztályfőnök: Pete Zsoltné

1992-től – a Jászberényi Tanítóképző Főiskola elvégzése óta – dolgozom iskolánkban, mint alsó tagozatos tanító néni.

Vallom, hogy nekünk első osztályos tanító néniknek nagyon fontos feladatunk, hogy megkönnyítsük az óvodából az iskolába való átmeneti időszakot a gyerekek számára és kinyissuk nekik a világra a tudás kapuját. Egyszerre kell gyerekszeretőnek, humorosnak, szigorúnak ugyanakkor megengedőnek is lennünk ahhoz, hogy érezzék, hogy szeretjük őket és törődünk velük.

Ma már a gyerekek napjaik nagyobb részét az iskolában töltik. Arra törekszem, hogy ez élményekben gazdag és érdekes legyen. Nagyon fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat nálunk és szeressenek iskolába járni. Játékosan tanulva élvezzék a tanulás folyamatát úgy, hogy közben legyen idejük gyereknek lenni.

A fő tantárgyak mellett a készségtárgyakra is megfelelő hangsúlyt fektetve – hiszen ezekkel is elősegítjük a fő tárgyak sikerességét- igyekszem formálni a gyerekek esztétikai érzékét, az igényes munkavégzésre és az egészséges életmódra való törekvésüket.

Munkámat igyekszem úgy végezni, hogy ha a gyerekek évek múlva visszagondolnak erre az időszakra, akkor az jusson majd eszükbe, hogy jó volt alsó tagozatos kisdiáknak lenni.

Play Video

Sportosztály szakmai vezetője: Szoboszlai Fruzsina

Tanulmányaimat a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Tanárképző Központ testnevelő tanár-történelem tanár és állampolgári ismeretek osztatlan tanárképzés szakán végeztem. A diplomaszerzést követően 2021-ben kezdtem meg a pedagógusi pályámat a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában, számos évfolyamnak tartok testnevelés és történelem órákat.

Már egészen kisgyermek korom óta aktívan sportolok, kezdetben a ritmikus sportgimnasztika, a karate, a modern tánc és az atlétika alapjaival ismerkedtem meg, utóbbiban számos szép eredményt is sikerült elérnem. Az igazán szoros kapcsolatom a kézilabdával alakult ki, immár 20 éve űzöm versenyszerűen ezt a sportágat, jelenleg is NB-s szinten játszom heti rendszerességgel. A kézilabdának köszönhetem a legrangosabb egyéni elismerésemet, ugyanis 2013-ban az országos kézilabda diákolimpián a legjobb heves megyei játékosnak választottak meg.

Hitvallásomnak tekintem, hogy a rendszeres sportolás kitartásra, akaraterőre és önállóságra nevel egyben, ezáltal nagymértékben hozzájárul a gyermekek egészséges lelki és fizikai fejlődéséhez is. Fontosnak tartom, hogy az aktív életmód a diákok mindennapjainak részévé váljon, ugyanis ez jótékony hatással van a koncentrációs képességükre, az ügyességükre, továbbá a csapatban elvégzett ügyességi feladatok és labdajátékok segítik a gyermekek közötti kapcsolatok megerősítését.

Célom, hogy a gyermekekkel megszerettessem a rendszeres sportolást, valamint a tehetségeket minél korábban felfedezzem, egyúttal segítsem őket a tehetségük kibontakozásában.

  

Pillanatképek a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Életéből

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Hatvan TV

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Gyöngyösi TV

Beiratkozással KAPCSOLATOS HÍREINK

Sportosztályos sportnapok

Sportosztályos sportnapok

A leendő első évfolyamos sportosztály (2022/2023. tanév – 1.c osztály) diákjai számára sportnapok lesznek 2022. augusztus 29-én és 30-án. A…
Három osztály indul

Három osztály indul

2022. április 21-22-én volt a leendő első osztályosok beíratása az általános iskolákba. Így volt ez intézményünkben is. 64 fő tanuló…
Beiratkozás a 2022/2023. tanévre

Beiratkozás a 2022/2023. tanévre

A tankötelezett gyermekek általános iskolába történő beíratásának napjait jogszabály határozza meg. Az időpontok: 2022. április 21. (csütörtök) és április 22.…
Zárult a Suliváró

Zárult a Suliváró

Játékos sportvetélkedővel zárta idei „tanévét” a Suliváró a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában. 2022. április 5-én a lelkes kis…
„Suliváró Sportdélután”

„Suliváró Sportdélután”

2022. április 5-én (kedd) 16:30 órától a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola ismét szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat és…
Tavaszi hangulat a Sulivárón

Tavaszi hangulat a Sulivárón

2022. március 24-én került megrendezésre a Suliváró „Tavaszhívogató” foglalkozása, melyet a leendő első osztályos tanító nénik Horváthné Zeke Piroska, Pete…
Beiratkozási plakát

Beiratkozási plakát

A Hatvani Tankerületi Központ megküldte a fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratás kapcsán a tájékoztató plakátot. Ez az alábbiakban tekinthető…
„Suliváró Tavaszhívogató”

„Suliváró Tavaszhívogató”

2022. március 24-én (csütörtök) 16:30 órától a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket.…
Újabb sportosztály indulhat

Újabb sportosztály indulhat

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adott engedély alapján felmenő rendszerben indulnak a sportosztályok.…
Hit és erkölcstan oktatás

Hit és erkölcstan oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású…
Jégkorongozói csoportképek

Jégkorongozói csoportképek

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a 2021/2022. tanévben már 144 tanuló jégkorongozik. Ezek a diákok hat osztályban tanulnak.…
Örömünnep a jégen

Örömünnep a jégen

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a jégkorongozás nagyon fontos szerepet játszik a diákok sportolásában. Immár 6 osztály tanulói…
Az általános iskolai beiratkozás időpontjai

Az általános iskolai beiratkozás időpontjai

Jogszabály alapján jó előre lehet tudni, hogy a következő általános iskolai beiratkozás napjai mikor lesznek. A 2021/2022. tanév rendjéről szóló…
Suliváró barangolás

Suliváró barangolás

Iskolánk vezetése és a leendő első osztályos tanító nénik iskolabemutató foglalkozásra hívták azokat a gyermekeket szüleikkel együtt, akik majd a…

Betekintés a projektjeinkbe

Körzethatárok

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába a körzethatáron kívülről is lehet gyermeket beíratni.
Apafi u. Damjanich u. József Attila u. Móricz Zsigmond u. Thököly u.
Apród u. Dézsmaszéki u. Kandó Kálmán u. Mozdony u. Toldi u.
Arany János u. Doktay Gyula u. Kard u. Munka u. Tompa Mihály u.
Attila u. Dolgozók útja Karinthy F. u. Munkácsy M. u. Traktor u.
Bajcsy-Zs. út Esze Tamás u. Kert u. Nagytelek major Turai út
Balogh Ádám u. Ferencesek útja Kiss Ernő u. Nagytelek u. Turul u.
Bálvány u. Forgács S. u. Kistelek köz Papmalom Tüzér u.
Baross Gábor u. Fuvaros u. Kistelek major Pintér István u. Új u.
Bartók Béla u. Fürdő u. Kisteleki út P. Kriszten Rafael u. MÁV 46. sz. őh.
Béke út Gábor Áron u. Kopja u. P. Lukács Pelbárt u. Utász u.
Bem József u. Gárdonyi G. u. Kosztolányi út Radnóti Miklós u. Váci Mihály u.
Benczúr Gyula u. Gedeon Béla u. Kölcsey Ferenc u. Rákóczi út Vak Bottyán u.
Bercsényi út Görgey u. Kőműves u. Ring Kálmán út Várkonyi S. u.
Bethlen G. u. Hajdu u. Legány Ödön u. Robert Bosch út Vasút u.
Bezerédi u. Határ u. Lehel u. Strand u. Vasvári Pál u.
Bibó István u. Hatvany Lajos u. Liszt Ferenc u. Szapári u. Veres Péter u.
Bocskai I. u. Hétvezér u. Majtényi u. Szent Ferenc tér Viola u.
Boldogi út. Híd u. Május 1. u. Szepes Béla u. Vitális Mór u.
Botond u. Huszár u. Mártírok tere Táltos u. Wesselényi u.
Buzogány u. Iparos u. Mátyás király u. Táncsics Mihály u. Zöldfa u.
Czóbel Béla u. Irinyi János u. Mészáros L. út Tarjáni út
Csók István u. Jávorka u. Mohács u. Tarjáni u.
Csokonai u. Jókai u. Móra Ferenc u. Teleki út