„S ők élni fognak, élni mindörökkön…”

„S ők élni fognak, élni mindörökkön…”

2023. október 6. országszerte gyásznap. A közoktatási intézményekben diákok és pedagógusok emlékeznek az 1848-1849-es szabadságharc mártírjaira, az aradi vértanúkra, valamint gróf Batthyány Lajos első felelős miniszterelnökre.

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában 10:00 órakor kezdődött az ünnepély
az intézmény igazgatójának, Kovács Jánosnak a beszédével. Ezt követően az 5. évfolyamos tanulók idézték fel a korabeli eseményeket. Az isaszegi verbunkos tánc után egy jelenet keretében vették végig az 1848-1849-es szabadságharc történetét. Különösen megható volt a műsor azon része, amelynek keretében az aradi vértanúk gondolatai hangzottak el, s utalás történt a kivégzésükre. Az iskolai ünnepély végén a Szózat sorai különösen aktuálisak voltak:

„A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.”