Tantermen kívüli oktatás

Tantermen kívüli oktatás

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás során iskolánk a Microsoft Office 365 rendszert használja. Az 1-2. évfolyamon a Sway, a 3-8. évfolyamon a Teams keretében dolgoznak a diákok és a pedagógusok. A Sway használatához a linket a Kréta üzenő felületén küldik meg a pedagógusok. A Teams esetében minden tanuló rendelkezik a szükséges e-mail címmel, jelszóval.

A tanórák megtartása heti órarend szerint történik. Az adott osztály órarendjét az osztályfőnökök küldik ki. A tanórák megtartásának módjai: 

  • online óra;
  • önálló tanulás a pedagógus által megküldött tananyag, valamint feladatok alapján.

Online órákra csak a 8:00 órától 13:30 óráig terjedő idősávban kerül sor, s ezeken a tanuló köteles részt venni. A hiányzást (betegség) az osztályfőnök felé kell jelezni, orvosi igazolás szükséges.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Kormány kiterjesztette az ingyenes internet lehetőségét!!!!!

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet által módosított, a veszélyhelyzet ideje alatt digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézményben (általános iskola) digitális munkarendben részt vevő diákok és családjaik – igényük bejelentése esetén – ingyenes helyhez kötött internetszolgáltatásban részesülnek 2021 márciusában.

A részletekről az internetszolgáltatóknál lehet érdeklődni.

Kérem, felmerülő kérések, problémák esetén keressék gyermekük osztályfőnökét. 

Az elkövetkező időszakhoz nyújtott segítségüket előre is köszönöm.

Kovács János
igazgató