Major Istvánné

Major Istvánné

A 2023. június 24-én megtartott ballagási és egyben tanévzáró ünnepélyen a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Kiváló Pedagógusa Díjat Major Istvánné vehette át az iskoláért, a gyerekekért végzett tanári és igazgatóhelyettesi munkájáért, tevékenységéért.

Major Istvánné tanulmányait a Ho Shi Minh Tanárképző Főiskolán végezte, 1984-ben szerzett történelem-orosz szakos általános iskolai tanári diplomát. 39 éve iskolánk dolgozója, meghatározó egyénisége.

1997-ben angol nyelvtanári képesítést szerzett. Az angol nyelv tanítása terén teljesedett ki szakmai pályafutása. Kedvvel és eredményesen készíti fel tanítványait a különböző nyelvi versenyekre, nyelvvizsgákra. A pályázati munkából is kivette részét, a Világnyelv Program keretében a Forrás Tanulóközpont létrehozása terén ért el szép sikereket. Éveken át szervezte az angol nyelvet tanuló diákok számára a Városi Szépkiejtési Versenyt. Tudását, tapasztalatát igyekezett megosztani a városban dolgozó nyelvszakos kollégákkal. A megalakult városi idegen nyelvi szakmai munkaközösségnek 2012-ben lett a vezetője és két éven keresztül látta el a feladatot.

Szaktárgya iránti elkötelezettsége mellett kivette részét az iskolai élet más területén adódó feladatokból is. 2005-től 2012-ig a felső tagozatos szakmai munkaközösséget irányította. 2013-ban szakvizsgázott és közoktatási vezetői képesítést szerzett. 2014 óta igazgató-helyettesként dolgozik.

2016-ban megkapta a Miniszter Elismerő Oklevelét. A 2023. évi pedagógusnap alkalmából a „Hatvani Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa” kitüntetésben részesült. 2023-ban Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozta.

Gratulálunk!