Leendő elsősöknek 2024/2025

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 1959. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diákok előtt. Jelenleg az intézményben 495 fő diák 22 osztályban tanul.

Az épület adottságai jó feltételeket biztosítanak az oktatás számára. Az osztálytermek mellett szaktantermi rendszer (fizikai-kémiai előadói, nyelvi laboratórium, számítástechnikai terem, háztartási szaktanterem, fejlesztő helyiségek, táncterem) áll a tanulók rendelkezésére. Az ismeretszerzést szolgálja a modern, tágas, jól felszerelt iskolai könyvtár. A 2 tornaterem, valamint az iskola udvarában lévő műfüves labdarúgópálya, kosárlabdapálya, szabványméretű jégpálya a sportolás lehetőségét biztosítja a gyerekek számára.
Az iskola pedagógusai jól képzettek. A tantestület egy része több diplomával rendelkezik.

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola három első osztály indítását tervezi a 2024/2025-ös tanévben.

Iskolánk immár 60 éves is elmúlt, de a nevelőtestületnek köszönhetően napjainkban is kész a megújulásra. Jól mutatják ezt a sportiskolává válás, valamint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerése is.

Intézményünket egy kisfilmmel is szeretnénk bemutatni. Kérjük az érdeklődő szülőket, gyerekeket, hogy szíveskedjenek megnézni azt. Reméljük, azon vélemény alakul ki a nézőben, hogy érdemes „szentistvános” diáknak lenni.

Leendő elsős pedagógusok1.a osztály
Hagyományos formában induló osztály:
- matematika-informatika irányultság,
- délelőtt tanórák,
- délután napközis foglalkozás.

Osztályfőnök: Dobolánné Tábi Bernadett

2010-ben végeztem a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán tanító szakon, angol műveltségi területen. Pályámat egy magyar-angol két tannyelvű általános iskolában kezdtem Budapesten. Ezt követően 2015-től a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában tanítok.

Az elmúlt évek során folyamatosan képeztem magam. 2017-ben elvégeztem az Eszterházy Károly Egyetemen az informatikus könyvtáros szakot. Ezt követően is informatikai továbbképzéseken fejlesztettem tudásomat.

Jelenleg a 4.a osztály osztályfőnöke vagyok. Az alaptantárgyakon túl informatika és angol tanórákat is tartok. A mai világban nagyon fontos a nyelvtudás, továbbá a digitális világ ismerete, ezért nagy hangsúlyt fektetek ezek elsajátíttatására. Fontos, hogy a gyerekek az elméleti tudás mellett a gyakorlati alkalmazással is tisztában legyenek. Az óraimon kiemelt figyelmet szentelek a megszerzett ismeretek gyakorlatba ültetésére.

Az iskolában fő célom, hogy felkészítsem az életre a gyerekeket. Az önállóság, az igazságérzet fejlesztésén kívül fontosnak tartom a közösség kialakítását is. Játékossággal, vidámsággal sok mindent el tudunk érni. Legfőbb eszközünk pedig bennünk van: ez a szeretet. A könnyed légkör hozzájárul a sikeres munkavégzéshez a boldog hétköznapokon.

Hivatásomban a legnagyobb kihívásnak és egyben a legszebbnek tartom az első osztályba lépő kisgyermekek előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást. Elengedhetetlennek tartom, hogy mindezt élményként, jó játékként éljék meg. Ennek érdekében szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítására törekszem.

Szeretettel várom a leendő első osztályos gyerekeket!1.b osztály
Iskolaotthonos osztály. „Bosch-osztály”
A Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. július 17. napján létrejött együttműködési megállapodás és annak módosításai alapján a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában „Bosch-osztályok” indítására került sor.

Osztályfőnök: Viszlóné Karácsony Judit

Tanulmányaimat a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán kezdtem, a Szent István Egyetem Jászberényi Tanítóképző Karán végeztem, ahol óvodapedagógusi és tanítói diplomát szereztem. A főiskolák elvégzése óta is több továbbképzésen vettem-veszek részt, hogy szakmai ismereteimet, tudásomat bővítsem, megújítsam.

A diplomáim megszerzése után alsó tagozatos tanítóként helyezkedtem el.  Elsőtől negyedik évfolyamig foglalkozom gyerekekkel. A 2015/2016-os tanévtől a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában dolgozom, jelenleg a 4.b osztályfőnökeként. Négy éve tanítom az osztályomban a matematikát, etikát és a készségtárgyakat.

Szerencsésnek érezhetem magam, hogy ezt a csodálatos szakmát több mint 35 éve folytathatom. Még kisgyermekként én is itt tanultam, 8 éve tértem vissza az alma materemhez. Ezen falak között született meg bennem az az elhatározás, hogy hivatásomul a gyerekekkel való foglalkozást szeretném választani.

Az eltelt évek alatt mindig arra törekedtem, hogy a diákjaim nyugodt, derűs, biztonságos légkörben, minél több sikerélményhez jutva, szerezzék meg ismereteiket, fejlődjenek képességeik. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda és iskola közötti átmenet, életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel, játékosan tanuljanak és örömmel ismerkedjenek meg a betűk, számok világával. Elengedhetetlennek tartom a szülőkkel való jó együttműködést, ami megalapozza a kiegyensúlyozott, harmonikus iskolai éveket. Munkánk csak akkor lehet eredményes, ha a gyerekek érzik a szülők és tanítók együttes támogatását. Nem csak pedagógusként, hanem háromszor szülőként is átéltem már az iskolaválasztással kapcsolatos kérdéseket. Tudom, hogy a nagycsoportos gyerekek, a szüleikkel együtt, némi izgalommal és kíváncsisággal várják az iskolakezdést. Szeretnék tanítványaimnak olyan nyugodt, derűs légkört teremteni az osztályban, ahová szívesen jönnek és jól érzik magukat.

Böjte Csaba szavaival élve, hitvallásom a hivatásomról:„Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod a gyermekedet, segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívébe rejtett érték.”

Nagy szeretettel várom szeptemberben leendő elsős tanítványaimat!

 1.c osztály
Iskolaotthonos osztály. Sportosztály.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése értelmében az intézmény a 2020/2021-es tanévtől évfolyamonként, felmenő rendszerben, 1-1 osztály indításával köznevelési típusú sportiskolaként működik.

Osztályfőnök: dr. Freiliné Édes Erika

1991-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán vettem át a tanítói diplomát. Életem része, hogy szeretek tanítani, másokkal foglalkozni, s mind a napi napig szívesen tanulok és képzem magam.

Kifejezetten az alsó tagozatos kisgyermekek tanítását és oktatását kedvelem. Szeretem látni fejlődésüket, tudásuk kibontakozását. Munkámmal kapcsolatosan azt vallom, hogy nem csak tanítanom kell, hanem viselkedésemmel folyamatosan mintát kell nyújtanom tanítványaimnak és szüleiknek. Kiemelt értékek számomra a harmónia, a közös összhang, az egymással való törődés, a tisztelet, a mindennapok gondjainak orvoslása. Fontos, hogy a gyerekekkel közösen alakítsunk ki egy olyan igényes környezetet, ahová minden nap örömmel érkezünk. Különböző játékos tevékenységekkel egymásra és az iskolai létre hangolódunk. Mindig támaszkodom azokra az ismeretekre, tapasztalatokra, információkra, amelyek a tanulókat az iskolán kívül, a mindennapi életükben érik. Mindezeket tudatosan beépítem a nevelés-oktatás folyamatába, hogy fennmaradjon az érdeklődésük a tanulás iránt. Nagyon fontos számomra, hogy a szülőkkel jól tudjak együtt dolgozni, mert csak közösen tudjuk a gyermekben rejlő tehetséget megtalálni, fejleszteni, és kibontakoztatni.

Két felnőtt fiam van, akik versenysportolók voltak. Így édesanyaként nagyobb gyakorlatom van a gyermeknevelés területén is. A versenysportban szerzett tapasztalataimat is kamatoztatni tudom a sportosztályos kisdiákok oktatásánál, tanításánál. A két fiam által az élet azt igazolta számomra, hogy a rendszeres sportolás segíti a minél jobb tanulmányi eredmény elérését. A jelenlegi, negyedikes osztályomban is azt tapasztalom, hogy az ott tanuló, sportoló gyerekek a korosztályukhoz képest önállóbbak, érettebbek, fegyelmezettebbek, kitartóbbak és rendszeretőbbek. Ezt a sportolásnak köszönhetik.

Legfontosabbnak egy olyan új szemlélet kialakítását tartom, ami megmutatja, hogy a testi és szellemi fejlődéshez szükséges minél előbb kialakítani a gyermekekben a tudatos sportolás, sportos, egészséges életmód szeretetét.

Örömmel várom a következő tanévet, hogy megismerhessem a leendő elsősöket.

Sportosztály szakmai vezetője: Uj Patrik Sándor

Középiskolás tanulmányaim végeztével 2017-ben az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre nyertem felvételt, az osztatlan testnevelő- és közösségi művelődés tanár szakra.  A tanulmányaimat 2023 januárjában fejeztem be a diploma megszerzésével.

Az egyetem elvégzését követően nem is volt kérdés, hogy szeretnék a pedagógus pályán elhelyezkedni. Ebből kifolyólag jelentkeztem a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános iskolába, mint testnevelő tanár. Az intézmény sportiskolai jellegéből adódóan elsőre megtetszett a felvázolt jövőkép, hiszen én is a sporttal kelek és fekszem.

Gyerekkorom óta a sport és a mozgás teszi ki a mindennapjaimat. Óvodás korom óta focizok, de emellett 6 évet versenyszerűen úsztam. Kézilabdát, atlétikát és asztaliteniszt is kipróbáltam, s egyben versenyeztem is.

A tanítás mellett megszereztem az erőnléti edzői képesítést, amellyel jelenleg az FC Hatvan felnőtt férfi csapatánál is dolgozok.

A sport és a mozgás folyamatosan formálta a személyiségemet és alakította ki a szociális kapcsolataimat. Fiatalként a célom, hogy megszerettessem a mai generációval a mozgást és felerősítsem bennük a sport iránti szeretetet, hogy az életük későbbi szakaszában is legalább annyira meghatározó lehessen, mint számomra.

  

Pillanatképek a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Életéből

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Hatvan TV

Készítette: Hatvan TV

Készítette: iskola

Készítette: Gyöngyösi TV

Beiratkozással KAPCSOLATOS HÍREINK

Sportosztályba történő beiratkozás

Sportosztályba történő beiratkozás

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a felmenő rendszerű bevezetés következtében az 1-4. évfolyamokon már 1-1 sportosztály van. A…
Hit- és erkölcstan oktatás

Hit- és erkölcstan oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §, valamint a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az…
Beiratkozási plakát

Beiratkozási plakát

A Hatvani Tankerületi Központ megküldte a fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratás kapcsán a tájékoztató plakátot. Ez az alábbiakban tekinthető…
Zene a könyvtárban

Zene a könyvtárban

2024. március 13-án immár egymást követő harmadik tanévben került megrendezésre a „Kis Művészek Zeneországban” c. művészeti bemutató. Ez beleilleszkedett a…
Suliváró zeneországban

Suliváró zeneországban

2024. március 13-án (szerda) 16:30 órától a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola szeretettel várja a leendő első osztályos kisgyermekeket…
Óvodások sportoltak az iskolában

Óvodások sportoltak az iskolában

2024. február 29-én az óvodások és szüleik találkoztak az iskola pedagógusaival. A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában immár hagyományos…
Suliváró sportdélután

Suliváró sportdélután

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában folytatódik a Suliváró programsorozat.Az intézmény egy játékos sportdélutánra várja az érdeklődő óvodásokat. A…
Táncoltak a leendő elsősök

Táncoltak a leendő elsősök

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 2024. február 8-án, csütörtökön nyitotta ki újra a kapuját a leendő első osztályos…
Suliváró a farsang jegyében

Suliváró a farsang jegyében

2024. február 8-án (csütörtök) 16:30 órától a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola szeretettel várja a leendő első osztályos kisgyermekeket…
Jégen a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola tanulói

Jégen a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola tanulói

Más járásokhoz hasonlóan, immár Hatvan város és körzete vonatkozásában is választhatnak a szülők sportiskolát gyermekük számára. Az elmúlt években a…
Hatvanonline TV az iskolában

Hatvanonline TV az iskolában

A 2024-es esztendő kezdete magával hozta azt, hogy egyre közeledik az általános iskolába történő beíratás. A szülők már most foglalkoznak…
Sokan érdeklődtek az iskola iránt

Sokan érdeklődtek az iskola iránt

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a Suliváró soron következő foglalkozását 2024. január 17-én, szerdán tartották meg. Az érdeklődők…
Folytatódik Suliváró programsorozatunk

Folytatódik Suliváró programsorozatunk

2024. január 17-én (szerdán) 16:30 órától a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola szeretettel várja a leendő első osztályos kisgyermekeket…
Suliváró – Barangoló program

Suliváró – Barangoló program

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola és a leendő első osztályos tanító nénik 2023. november 16-án iskolabemutató foglalkozásra invitálták…
Várjuk a leendő elsősöket!

Várjuk a leendő elsősöket!

Lassan közeledik a 2024/2025. tanévre történő beiratkozás ideje. Iskolánkban kezdetét veszi a “Suliváró” programsorozat. Első állomása a Barangoló foglalkozás. Az…
Beíratás

Beíratás

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. § határozza meg a beiratkozás időpontjait. Ez alapján az…

Betekintés a projektjeinkbe

Körzethatárok

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolába a körzethatáron kívülről is lehet gyermeket beíratni.
Apafi u. Damjanich u. József Attila u. Móricz Zsigmond u. Thököly u.
Apród u. Dézsmaszéki u. Kandó Kálmán u. Mozdony u. Toldi u.
Arany János u. Doktay Gyula u. Kard u. Munka u. Tompa Mihály u.
Attila u. Dolgozók útja Karinthy F. u. Munkácsy M. u. Traktor u.
Bajcsy-Zs. út Esze Tamás u. Kert u. Nagytelek major Turai út
Balogh Ádám u. Ferencesek útja Kiss Ernő u. Nagytelek u. Turul u.
Bálvány u. Forgács S. u. Kistelek köz Papmalom Tüzér u.
Baross Gábor u. Fuvaros u. Kistelek major Pintér István u. Új u.
Bartók Béla u. Fürdő u. Kisteleki út P. Kriszten Rafael u. MÁV 46. sz. őh.
Béke út Gábor Áron u. Kopja u. P. Lukács Pelbárt u. Utász u.
Bem József u. Gárdonyi G. u. Kosztolányi út Radnóti Miklós u. Váci Mihály u.
Benczúr Gyula u. Gedeon Béla u. Kölcsey Ferenc u. Rákóczi út Vak Bottyán u.
Bercsényi út Görgey u. Kőműves u. Ring Kálmán út Várkonyi S. u.
Bethlen G. u. Hajdu u. Legány Ödön u. Robert Bosch út Vasút u.
Bezerédi u. Határ u. Lehel u. Strand u. Vasvári Pál u.
Bibó István u. Hatvany Lajos u. Liszt Ferenc u. Szapári u. Veres Péter u.
Bocskai I. u. Hétvezér u. Majtényi u. Szent Ferenc tér Viola u.
Boldogi út. Híd u. Május 1. u. Szepes Béla u. Vitális Mór u.
Botond u. Huszár u. Mártírok tere Táltos u. Wesselényi u.
Buzogány u. Iparos u. Mátyás király u. Táncsics Mihály u. Zöldfa u.
Czóbel Béla u. Irinyi János u. Mészáros L. út Tarjáni út
Csók István u. Jávorka u. Mohács u. Tarjáni u.
Csokonai u. Jókai u. Móra Ferenc u. Teleki út